Трофічні виразки нижніх кінцівок: результати дослідження EVRA

8 лютого 2021
613
Резюме

Наведено результати дослідження щодо економічної ефективності ранньої ендовенозної лазерної коагуляції на додаток до стандартної компресійної терапії у пацієнтів із трофічними виразками нижніх кінцівок.

Актуальність

Трофічна виразка нижніх кінцівок є актуальною проблемою ангіології, оскільки тривалий перебіг захворювання, розвиток ускладнень та часті рецидиви призводять до втрати працездатності пацієнтів, що, відповідно, становить проблему не лише медичної, а й соціально-економічної сфери. Основними патогенетичними чинниками трофічних виразок є венозна гіпертензія і недостатність клапанного апарату, що розвиваються внаслідок запальних змін стінки судини і в результаті призводять до порушення кровотоку і трофіки тканин.

Відповідно до сучасних рекомендацій пацієнтам із трофічними виразками показана компресійна терапія, яка передбачає щоденне носіння компресійного одягу (наприклад панчохи) або бинтування. У 2013 р. було розпочато дослідження Early Venous Reflux Ablation (EVRA), в якому на додаток до стандартної компресійної терапії призначалася рання або відтермінована ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК). У дослідженні брали участь пацієнти з трофічною виразкою нижніх кінцівок (n=450) тривалістю >6 міс і наявністю рефлюксу в поверхневих венах. Дослідження проводилося у період з 24 жовтня 2013 по 27 вересня 2016 р. на базі 20 медичних госпіталів Великобританії [1, 2]. Пацієнтів було рандомізовано на дві групи: перша група компресійної терапії з ранньою ЕВЛК (виконана протягом перших 2 тиж після рандомізації) (n=224; середній вік 67 років; 57% чоловіки), друга група — компресійна терапія з відтермінованою ЕВЛК (n=226; середній вік 69 років; 53% чоловіки). Первинною кінцевою точкою обрано рецидив трофічної виразки, вторинною кінцевою точкою — частоту рецидивів та економічну ефективність.

Результати дослідження продемонстрували, що рання ЕВЛК на додаток до компресійної терапії пришвидшує загоєння трофічної виразки і знижує частоту рецидивів. З метою підтвердження цих результатів у період з 11 серпня по 4 листопада 2019 р. проведено нове дослідження, мета якого — оцінити довготривалу клінічну та економічну ефективність ранньої ЕВЛК у пацієнтів з дослідження EVRA [3].

Результати

З 426 пацієнтів з ранньою ЕВЛК, у яких виявлено раннє загоєння виразок, у 121 (28,4%) відмічали як мінімум 1 рецидив протягом періоду спостереження. Не виявлено достовірних відмінностей між двома групами щодо часу першого рецидиву трофічної виразки (відношення ризиків (ВР) 0,82; 95%, довірчий інтервал (ДІ) 0,57–1,17, р=0,28).

Частота рецидивів становила 0,11% у групі ранньої ЕВЛК та 0,16% у групі відтермінованої ЕВЛК (ВР 0,65; 95%, ДІ 0,48–0,89, р=0,003).

Результати дослідження продемонстрували, що час загоєння виразки був меншим у групі ранньої ЕВЛК порівняно з відтермінованою ЕВЛК (ВР 1,36; 95%, ДІ 1,12–1,64, р=0,002). Протягом періоду спостереження рання ЕВЛК виявилася економічно ефективною стратегією лікування в 91,6% випадків.

Висновок

Результати даного дослідження продемонстрували, що серед пацієнтів, яким проводили ранню ЕВЛК, відмічено більш швидке загоєння трофічних виразок та зниження загальної частоти рецидиву порівняно з групою відтермінованої ЕВЛК. Результати даного дослідження свідчать про те, що рання ЕВЛК має вищу економічну ефективність.

Список використаної літератури

  1. Gohel M.S., Heatley F., Liu X. et al. (2019) Early versus deferred endovenous ablation of superficial venous reflux in patients with venous ulceration: the EVRA RCT. Health Technol Assess;23(24):1-96. doi:10.3310/hta23240.
  2. Gohel M.S., Heatley F., Liu X. et al. (2018) VRA Trial Investigators. A randomized trial of early endovenous ablation in venous ulceration. N Engl J Med;378(22): 2105–2114. doi:10.1056/NEJMoa1801214.
  3. Gohel M.S., Mora J., Szigeti M. et al. (2020) Long-term Clinical and Cost-effectiveness of Early Endovenous Ablation in Venous Ulceration. JAMA Surg.;155(12): 1113–1121. doi:10.1001/jamasurg.2020.3845.

А.Р. Хиць