Організація: ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ