Організація: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Київ