Організація: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ