Організація: Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», Київ, Україна