Організація: Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна