У МОЗ України відбулася нарада щодо підготовки вступної кампанії до вищих медичних навчальних закладів

6 червня 2016 о 15:39
837

У МОЗ України відбулася нарада щодо підготовки вступної кампанії до вищих медичних навчальних закладів3 червня 2016 р. в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України за участю представників МОЗ, Міністерства освіти і науки (МОН), Мінекономрозвитку України, ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів відбулася міжвідомча нарада з питань належної організації проведення вступної кампанії у 2016 р., виконання плану державного замовлення на підготовку фахівців відповідно до потреб практичної охорони здоров’я, формування нового переліку галузей знань та профільних спеціальностей тощо.

В.о. Міністра охорони здоров’я Віктор Шафранський нагадав, що МОЗ України:

  • забезпечено організаційні засади підготовки з 2016 р. фахівців за новими спеціальностями, зокрема «Медицина», «Медична та психологічна реабілітація», «Фізична реабілітація», «Ерготерапія», «Медсестринство», «Технології медичної діагностики та лікування»;
  • сформовані пропозиції для МОН України до нових стандартів вищої освіти, підготовлені примірні навчальні плани на засадах компетентістного підходу;
  • сформовано та подано до Мінекономрозвитку України пропозиції до показників державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців, науково-педагогічних кадрів у 2016 р. за новими спеціальностями, зокрема обсяг прийому лікарів — 5165 осіб — не зменшено.

Учасники наради обговорили питання ліцензування освітньої діяльності вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів МОЗ України щодо прийому студентів за магістерським освітнім рівнем та аспірантів у 2016 р. з урахуванням нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої школи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266; можливостей внесення до зазначеного Переліку таких спеціальностей, як «Педіатрія» та «Громадське здоров’я», що зумовлено необхідністю підготовки відповідних кадрів, зважаючи на виклики сьогодення; шляхи забезпечення якості підготовки лікарів та провізорів.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами http://www.moz.gov.ua/