Чим лікувати гострий кашель? Ефективність рослинних сиропів

24 вересня 2021 о 17:06
1370

Актуальність

Кашель внаслідок гострих респіраторних інфекцій залишається актуальною клінічною проблемою як для пацієнта, так і для сімейного лікаря або педіатра. Проблематика гострого кашлю пов’язана передусім зі значним погіршенням якості життя пацієнта, що призводить до неефективного застосування протикашльових засобів. Нераціональна фармакологічна терапія кашлю лежить в основі поліпрагмазії, яка підвищує ризик виникнення препарат-індукованого гепатиту та антибактеріальної резистентності в популяції. Вказане спричинило пошук нових лікувальних стратегій. Враховуючи, що найбільш поширеним чинником гострого кашлю залишаються віруси, зокрема віруси грипу та парагрипу, бока-вірус, коронавірус тощо, увагу дослідників привернули сиропи з рослинними екстрактами, які полегшують кашель завдяки протизапальній дії та позитивному впливу на реологічні властивості мокротиння. Результати попереднього рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження свідчать про ефективність та високий профіль безпеки рослинних протикашльових сиропів з вмістом чебрецю окремо та/або комбінації чебрецю та примули [2, 3]. Отримані статистично достовірні дані клінічної відповіді пацієнтів з гострим кашлем на застосування протикашльових препаратів з екстрактом рослин стали підставою для ухвалення застосування таких препаратів в Німеччині та ряді інших країн. Метою поточного дослідження було обрано оцінювання ефективності та переносимості комбінованого протикашльового сиропу з вмістом чебрецю та плюща. Зважаючи на те, що більшість населення не звертається до сімейного лікаря у разі виникнення гострих респіраторних симптомів, в дослідженні використано звітність аптечних мереж Німеччини [1]. Результати опубліковані в журналі «Поточні наукові дослідження та думки в медицині» (Current Medical Research and Opinion).

Методи та результати

В цілому анкети в аптеках заповнили 2600 осіб віком 18–64 років, переважно жінок (67,2%), курців (66,6%), з яких 749 повернули заповнені анкети. Більшість осіб скаржилися на кашель тривалістю 3–6 днів (41,1%), лише 7% пацієнтів кашляли впродовж 2 тиж. Після виключення з обсерваційного дослідження осіб віком <12 років до поточного аналізу було включено 730 анкет. Враховуючи, що провідною скаргою був гострий кашель, всі пацієнти застосовували протикашльовий препарат з вмістом комбінації чебрецю та плюща (BNO 1200) у дозі 2,6 мл (еквівалент 1,378 г рослинного екстракту) тричі на добу. За умовами анкети лікування кашлю проводили до зменшення вираженості симптомів із застосуванням інших безрецептурних препаратів, якщо це було необхідно. Динаміку характеристики кашлю оцінювали через ≤2 дні після початку лікування, 3–6 днів, 7–14 днів та >14 днів після початку застосування BNO 1200 за шкалою оцінювання ступеня тяжкості бронхіту (BSS) та Лестерським опитувальником для оцінки гострого кашлю (LCQ-acute). Якість життя пацієнтів оцінювали за шкалою оцінки якості життя (VAS). Після аналізу отриманих результатів дослідники виявили наступні закономірності.

1. Про полегшення кашлю заявили 87,2% пацієнтів (р<0,0001).

2. Середній час застосування протикашльових препаратів з рослинними екстрактами становив 7±3,6 дня.

3. Впродовж лікування виявлено статистично достовірне зменшення кількості балів за шкалою BSS від 8,7±3,8 на початку лікування кашлю до 2,4±2,6 наприкінці, що свідчить про полегшення кашлю (p<0,0001).

4. Тривалість та тяжкість кашлю виявилася більшою у чоловіків та курців. На рис. 1 продемонстровано швидкість полегшення кашлю за умови застосування препарату BNO 1200.

Рисунок 1. Швидкість клінічної відповіді на застосування препарату BNO 1200

5. Про задовільну переносимість повідомили 98%. Побічні реакції не виявлені. Якість життя покращилася у 90% пацієнтів (р<0,0001). На рис. 2 представлено ефективність та переносимість препарату BNO 1200 у пацієнтів з гострим кашлем.

Рисунок 2. Ефективність та переносимість протикашльового препарату з вмістом чебрецю та плюща у пацієнтів із гострим кашлем

Висновки

Таким чином, дослідники дійшли висновку щодо ефективності застосування протикашльового препарату з вмістом рослинного екстракту чебрецю та плюща. Препарат продемонстрував високий профіль безпеки та задовільну переносимість. Застосування BNO 1200 зумовлювало значуще покращення клінічного стану та якості життя пацієнтів.

Список використаної літератури

  • 1. Karlos P., Bittner C.B., Seibel J. et al. (2021) Effectiveness and tolerability of the thyme/ivy herbal fluid extract BNO 1200 for the treatment of acute cough: an observational pharmacy-based study. Curr. Med. Res. Opin., 1–8 . doi: 10.1080/03007995.2021.1960493.
  • 2. Kemmerich B., Eberhardt R., Stammer H. (2006) Efficacy and tolerability of a fluid extract combination of thyme herb and ivy leaves and matched placebo in adults suffering from acute bronchitis with productive cough. A prospective, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Arzneimittelforschung, 56 (9): 652–660. doi: 10.1055/s-0031-1296767.
  • 3. Smith M.P., Lown M., Singh S. et al. (2020) Acute cough due to acute bronchitis in immunocompetent adult outpatients: CHEST Expert Panel Report. Chest, 157 (5): 1256–1265. doi: 10.1016/j.chest.2020.01.044.