Ранній дебют цукрового діабету та ризик ускладнень

30 серпня 2021 о 12:07
1057

Актуальність

Захворюваність на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу серед молоді зростає паралельно зі збільшенням кількості дітей з ожирінням [1]. Дані за 2002–2012 рр. свідчать, що захворюваність на ЦД 2-го типу щорічно зростає на 4,8% [2]. Патологічні стани, асоційовані з ЦД, включно з інсулінорезистентністю та зниженням функції β-клітин підшлункової залози, ще більше впливають на прогресування захворювання, що призводить до значного погіршення глікемічного контролю та підвищення ризику ранніх ускладнень, асоційованих з ЦД. Результати попередніх досліджень також повідомляли, що ранній дебют ЦД 2-го асоційований з вищою частотою ураження нирок, артеріальної гіпертензії (АГ), захворювань сітківки та периферичних нервів порівняно з особами хворими на ЦД 1-го типу. Крім того, розрахунок коефіцієнту смертності серед осіб з раннім дебютом ЦД 2-го типу продемонстрував, що вік початку ЦД має пряму асоціацію з довгостроковим ризиком розвитку термінальної стадії захворювання нирок.

Відсутність перспективних досліджень ставить під загрозу розробку та впровадження обґрунтованих доказових клінічних настанов щодо профілактики та лікування ускладнень ЦД 2-го типу у молодих осіб. Проведено дослідження, метою якого було визначення найбільш ефективного методу лікування ЦД та його асоціації з контролем глікемії та впливом на функцію нирок, ліпідний профіль, АГ і нейропатію [3].

Методи

Раніше було проведено мультицентрове дослідження (2004–2011 рр.), в якому оцінювали ефективність однієї з трьох терапевтичних стратегій лікування ЦД: метформін, метформін та розиглітазон, метформін та модифікація способу життя, а також їх вплив на глікемічний контроль у пацієнтів з раннім дебютом ЦД в підлітковому віці. Після завершення дослідження пацієнти були включені в групу метформіну з/без інсулінотерапії з подальшим спостереженням з 2011 по 2020 р. В учасників дослідження щорічно оцінювалися функція нирок, ліпідний профіль, наявність АГ і нейропатії.

Результати

Наприкінці другого дослідження (січень 2020 р.) середній вік пацієнтів на момент включення в спостережне дослідження становив 26,4 (±2,8) року, середній час від діагностики ЦД — 13,3 (± 1,8) року. Частота АГ становила 67,5%, дисліпідемії — 51,6%, діабетичної хвороби нирок — 54,8%, нейропатії — 32,4%. Поширеність захворювань сітківки, включаючи більш запущені стадії, становила 13,7% у період з 2010 по 2011 р. та 51% у період з 2017 по 2018 р. Як мінімум одне ускладнення виявлено у 60,1% учасників дослідження, і >2 ускладнення були діагностовані у 28,4% пацієнтів. Фактори ризику розвитку діабетичних ускладнень включали наявність гіперглікемії, АГ та дисліпідемії.

Висновок

Серед осіб з ранім дебютом ЦД 2-го типу ризик розвитку діабетичних ускладнень поступово підвищується. При цьому до факторів ризику розвитку діабетичних ускладнень належать супутня гіперглікемія, АГ та дисліпідемія.

Нагадуємо, що результати нещодавнього дослідження продемонстрували наявність асоціації між вживанням вітаміну К з їжею та ризиком розвитку серцево-судинного захворювання.

Список використаної літератури:

  1. Al-Saeed A.H., Constantino M.I., Molyneaux L. et al. (2016) An inverse relationship between age of type 2 diabetes onset and complication risk and mortality: the impact of youth-onset type 2 diabetes. Diabetes Care; 39: 823–829.
  2. Mayer-Davis E.J., Lawrence J.M., Dabelea D. et al. (2017) Incidence trends of type 1 and type 2 diabetes among youths, 2002–2012. N. Engl. J. Med.; 376: 1419–1429.
  3. TODAY Study Group, Bjornstad P., Drews K.L. et al. (2021) Long-Term Complications in Youth-Onset Type 2 Diabetes. N. Engl. J. Med.; 385(5): 416–426. doi: 10.1056/NEJMoa2100165.

Анна Хиць
Редакція журналу «Український медичний часопис»