Панкреонекроз: визначені незалежні фактори ризику

28 травня 2021 о 11:15
954

Актуальність

Захворюваність на гострий панкреатит (ГП) з кожним роком підвищується. Статистичні дані останніх років свідчать, що пацієнти з ГП становлять близько 12% від загальної кількості хірургічних хворих [1]. Незважаючи на успішну діагностику і лікування ГП, в даний час все ще виникають труднощі в прогнозуванні ускладнень і наслідків захворювання. Так, частота летальних випадків внаслідок ГП варіює в межах 5–7%, з яких близько 15% — внаслідок розвитку панкреонекрозу (ПН).

ПН — одне з найбільш серйозних ускладнень ГП, яке характеризується розвитком некрозу тканин підшлункової залози внаслідок запалення, набряку та порушення кровопостачання. Розвиток ПН значно підвищує ризик смерті пацієнтів, що потребує невідкладного хірургічного втручання. І хоча на сьогодні наявна чисельна кількість гайдлайнів та алгоритмів менеджменту пацієнтів з ПН, частота летальних випадків продовжує залишатися високою [2]. Відповідно, сьогодні існує нагальна потреба у визначенні факторів ризику, асоційованих з розвитком ПН у пацієнтів з ГП, що могло б допомогти вчасно виявити та призначити відповідну профілактичну терапію пацієнтам підвищеного ризику. Проведено дослідження, метою якого було визначення основних факторів ризику розвитку ПН [3].

Методи та результати

Проведено ретроспективне дослідження, в якому брали участь дорослі пацієнті з ПН, які отримували медичну допомогу у відділенні інтенсивної терапії Університетської лікарні Хельсінкі, Фінляндія (Helsinki University Hospital, Finlandу), у період 2010–2018 рр.

Загалом у дослідження включені дані 163 дорослих пацієнтів з ГП, з яких 60% мали поліорганну недостатність протягом 24 год від моменту госпіталізації до відділення інтенсивної терапії. У 47 (28,8%) пацієнтів розвинувся інфікований ПН  протягом 90 днів.

Незалежними факторами ризику інфікованого ПН були визначені велика зона некрозу, попередня бактеріємія та абдомінальний компартмент-синдром. Пацієнти з інфікованим ПН характеризувалися більш тривалим терміном перебування в стаціонарі, більш високим ризиком некректомії, а також більш високим ризиком повторної госпіталізації.

Висновок

Результати дослідження продемонстрували, що факторами ризику розвитку ПН є велика зона некрозу, попередня бактеріємія та абдомінальний компартмент-синдром.

  1. Darvin V.V., Onishchenko S.V., Loginov E.V. et al. (2018) Severe acute pancreatitis: risk factors of adverse outcomes and their correction. ANNALS OF HPB SURGERY, Vol.23, N.2. DOI: 10.16931/1995-5464.2018276-83.
  2. Rasch S., Phillip V., Reichel S. et al. (2016) Open Surgical versus Minimal Invasive Necrosectomy of the Pancreas—A Retrospective Multicenter Analysis of the German Pancreatitis Study Group. PLoS One, 11(9).
  3. Husu H.L., Valkonen M.M., Leppäniemi A.K. et al. (2021) Occurrence and Risk Factors of Infected Pancreatic Necrosis in Intensive Care Unit–Treated Patients with Necrotizing Severe Acute Pancreatitis. J. Gastrointest Surg., Jan 11. doi.org/10.1007/s11605-021-05033-x.

Анна Хиць,
редакція журналу «Український медичний часопис»