Замісна гормональна терапія та ризик тяжких загострень бронхіальної астми

5 квітня 2021 о 09:59
1032

Актуальність

Замісна гормональна терапія (ЗГТ), або менопаузальна гормональна терапія — широко вживаний термін, який використовують для опису терапії, спрямованої на фармакологічну часткову компенсацію зниженої функції яєчників при дефіциті естрогену завдяки застосуванню мінімальних доз гормональних препаратів. ЗГТ є терміном, що об’єднує декілька режимів, зокрема як монотерапію естрогеном, так і комбінацію естрогену з гестагеном. Основною метою ЗГТ є усунення типових симптомів менопаузи, таких як вазомоторні симптоми, а також зумовлює позитивний вплив на інші системи організму, які потерпають від зниженої функції яєчників [1].

На сьогодні відомо, що значну роль у перебігу бронхіальної астми (БА) відіграють статеві гормони. Відповідно, ЗГТ також робить певний вклад у перебіг БА. У попередніх дослідженнях вже намагалися визначити асоціацію між БА та ЗГТ, однак докази цієї асоціації й досі залишаються невизначеними через суперечливі результати попередніх досліджень [2]. Проведено дослідження, метою якого було визначити взаємозв’язок між застосуванням ЗГТ (залежно від типу та тривалості терапії) та загостренням БА у жінок у пре- та постменопаузальний період [3].

Методи

Для проведення дослідження відібрані дані з популяційної бази даних первинної медичної допомоги Великобританії за період з 1 січня 2000 до 31 грудня 2016 р. У дослідження включили дані жінок віком 46–70 років у пре- та постменопаузальний період. У жінок оцінювали застосування ЗГТ, її тип та тривалість.

Тяжке загострення БА визначалося як госпіталізація, пов’язана з БА, звернення за медичною допомогою через БА та/або терапія пероральними глюкокортикостероїдами.

Результати

Загалом у дослідження були включені дані 31 656 жінок у пре- та постменопаузальний період. Після аналізу виявлено, що 22% жінок отримували ЗГТ, 11% — комбіновану ЗГТ та 11% — мототерапію естрогеном.

Результати дослідження продемонcтрували, що попереднє (не поточне) застосування ЗГТ асоціювалося з підвищеним ризиком розвитку загострення БА: для ЗГТ (коефіцієнт захворюваності (КЗ) 1,24; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,22–1,26), комбінована ЗГТ (КЗ 1,28; 95% ДІ 1,25–1,31), монотерапія естрогеном (КЗ 1,18; 95% ДІ 1,14–1,21) та більшої тривалості ЗГТ (1–2 роки: КЗ 1,16; 95% ДІ 1,13–1,19; 3–4 роки: КЗ 1,43; 95% ДІ 1,38–1,48; >5 років: КЗ 1,32; 95% ДІ 1,28–1,36).

Ризик загострень БА був найвищим серед жінок з індексом маси тіла (ІМТ) <25 кг/м2 порівняно з жінками з ІМТ 25–29,9 кг/м2 та вищим серед жінок, які палили.

Висновок

Результати даного дослідження свідчать, що попереднє застосування ЗГТ асоціюється з вищим ризиком розвитку загострення БА. При цьому у худорлявих жінок (ІМТ <25 кг/м2) та жінок, які палять, відмічають вищий ризик загострень. Таким чином, отримані результати свідчать про необхідність корекції терапії БА у жінок цієї групи.

  1. Grady D., Rubin S.M., Petitti D.B. et al. (1992) Hormone therapy to prevent disease and prolong life in postmenopausal women. Ann. Intern. Med., 117: 1016–1037.
  2. Bonds R.S., Midoro-Horiuti T. (2013) Estrogen effects in allergy and asthma. Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol., 13: 92–99.
  3. Nwaru B.I., Shah S.A., Tibble H. et al. (2021) J. Allergy Clin. Immunol. Pract.; S2213–2198(21)00295-6. doi: 10.1016/j.jaip.2021.02.052.

Анна Хиць,
редакція журналу «Український медичний часопис»