Індекс маси тіла та глікемічний гомеостаз як предиктори психозу та депресії в дорослому віці

25 лютого 2021 о 14:34
930

Актуальність

Кардіометаболічна патологія часто асоціюється з депресією та шизофренією, що призводить до зниження якості життя, збільшення економічних витрат і скорочення тривалості життя пацієнтів. Кардіометаболічна патологія асоціюється не лише з факторами способу життя (недостатня фізична активність, шкідливі звички та переїдання), а й з токсичною дією деяких психотропних препаратів. Однак у деяких дослідженнях повідомляють, що кардіометаболічна патологія, окрім загальноприйнятих факторів ризику, також має асоціацію з глікемічним гомеостазом у дитячому віці [1]. Тож сьогодні залишається невирішеним питання, чи наявна асоціація між кардіометаболічними факторами ризику із супутнім психозом та депресією у дорослих осіб. Проведено дослідження, мета якого — проведення оцінки асоціації між глікемічним гомеостазом (показник інсуліну натще) та індексом маси тіла (ІМТ) в ранньому віці та розвитком психозу/депресії у дорослих осіб в майбутньому [2].

Методи дослідження

Проведено проспективне дослідження Avon Longitudinal Study of Parents and Children, в якому взяли участь 14 975 осіб, з використанням даних учасників з одного до 24 років. ІМТ та рівні інсуліну використовувалися для моделювання траєкторії прогресування, з метою оцінки асоціації з психозом та депресією у дорослому віці. Період дослідження тривав з 15 липня 2019 р. по 24 березня 2020 р.

Рівні інсуліну натще вимірювали через 9; 15; 18 та 24 роки, а ІМТ — через 1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 15; 18 та 24 роки. Дані про стать, расову/етнічну приналежність, соціальний статус, емоційні та поведінкові проблеми в дитинстві, сукупність оцінки порушень сну, добовий калораж раціону, рівень фізичної активності та вживання наркотичних речовин (алкоголь, куріння тощо) у дитинстві та підлітковому віці розглядали як потенційні фактори. Основною кінцевою точкою було вибрано показник ризику розвитку психічного захворювання, асоційованого із психозом або депресією у пацієнтів віком 24 роки.

Результати дослідження

Із загальної кількості учасників, дані про рівень інсуліну натще були відомі для 5 790 учасників дослідження (3 132 (54,1%) жінок), дані про ІМТ — 10 463 учасників (5336 (51%) жінок). У дослідженні відзначені три траєкторії для рівня інсуліну натще та п’ять траєкторій для ІМТ, кожна з яких диференційована у дитинстві.

Персистуючий високий рівень інсуліну натще був асоційований з підвищеним ризиком розвитку психозу (відношення шансів (ВШ), 5,01; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,76–13,19) і психічних захворювань, при яких спостерігається психоз (ВШ 3,22; 95% ДІ 1,11–9,90). При цьому у пацієнтів не відзначали підвищеного ризику розвитку депресії (ВШ 1,38; 95% ДІ 0,75–2,54).

Значне підвищення ІМТ в пубертатний період асоційоване з розвитком депресії в майбутньому (ВШ 4,46; 95% ДІ 2,38–9,87). При цьому у пацієнтів не відзначали підвищеного ризику розвитку психозу (ВШ 1,98; 95% ДІ 0,56–7,79).

Висновки

Кардіометаболічна патологія може бути асоційована з різними факторами ризику, зокрема і з факторами способу життя. Результати проведеного дослідження продемонстрували, що, по-перше, глікемічний гомеостаз у дитячому віці асоційований із підвищеним ризиком розвитку психозу у дорослих, та, по-друге, збільшений ІМТ у дитячому віці асоційований з розвитком депресії у дорослому віці.

Нагадуємо: результати нещодавнього дослідження продемонстрували, що у пацієнтів із вродженими вадами серця наявні асоціації з розвитком тривожних розладів/депресії або розладу дефіциту уваги та гіперактивності у дорослому віці.

Список використаної літератури

  1. van Melle J.P., de Jonge P., Spijkerman T.A. et al. (2004) Prognostic association of depression following myocardial infarction with mortality and cardiovascular events: a meta-analysis. Psychosom. Med., 66(6): 814–822. doi: 10.1097/01.psy.0000146294.82810.9c.
  2. Perry B.I., Stochl J., Upthegrove R. et al. (2021) Longitudinal Trends in Childhood Insulin Levels and Body Mass Index and Associations With Risks of Psychosis and Depression in Young Adults. JAMA Psychiatry, Jan. 13. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.4180.

Анна Хиць,
Редакція журналу «Український медичний часопис»