Профілактика цукрового діабету: оприлюднено результати 22-річного дослідження

14 липня 2020 о 14:38
1261

Актуальність

Предіабет — пограничний стан організму, при якому рівень глюкози в крові перевищує норму, але ще не досягає значень, необхідних для підтвердження діагнозу цукрового діабету (ЦД). У більшості випадків предіабет є передвісником ЦД 2-го типу. Запобігання чи зміна прогресуючої інсулінорезистентності є ключем до профілактики розвитку ЦД. І якщо пацієнти з предіабетом не докладатимуть зусиль щодо модифікації способу життя, то в найближчі 10 років вони ризикують отримати ЦД 2-го типу, а також пов’язані з ним серцево-судинні захворювання (ССЗ), ураження органів-мішеней та інші хронічні ускладнення.

16 червня 2020 р. стали відомі результати 22-річної програми профілактики цукрового діабету (Diabetes Prevention Program Outcomes Study  — DPPOS). Програма DPPOS є продовженням 3-річного дослідження Diabetes Prevention Program (DPP), в якому порівнювали ефективність профілактики ЦД за допомогою модифікації способу життя або призначення метформіну.

Методи та результати дослідження

У дослідженні DPP взяли участь понад 3 тис. осіб з високим ризиком розвитку ЦД. Пацієнти були рандомізовані на три групи: плацебо, метформіну (850 мг 2 рази на добу) або програми модифікації способу життя, спрямовану на зменшення маси тіла на 7% (програма включала 150 хв помірного фізичного навантаження на тиждень). Після завершення дослідження 88% учасників були включені у програму DPPOS.

DPPOS — довготривала спостережна програма щодо профілактики ЦД становить багатоцентрове дослідження впродовж 1996–2001 рр. У цій програмі групи пацієнтів були рандомізовані відповідно до дослідження DPP.

Результати DPPOS підтвердили ефективність модифікації способу життя або застосування терапії метформіном для запобігання або затримки розвитку ЦД 2-го типу серед пацієнтів підвищеного ризику розвитку цього захворювання. Результати дослідження DPP підтвердили, що модифікація способу життя, а саме зменшення маси тіла, і терапія метформіном знижують ризик розвитку ЦД 2-го типу на 58 та 31% відповідно порівняно з плацебо. Також у пацієнтів виявлено нижчий ризик ураження органів-мішеней (очей на 57%, нирок — на 37% та ССЗ — на 39%).

Висновки

Автори відзначають, що раніше оприлюднені результати 15-річного дослідження, згідно з якими у 55% пацієнтів групи модифікації способу життя та 56% — групи терапії метформіном розвинувся ЦД, порівняно із 62% пацієнтів групи плацебо.

Виявлено 22-річну виживаність від початку дослідження у 75% учасників. На момент аналізу дослідження середній вік пацієнтів становив 72 роки.

Автори дослідження зазначають, що результати підтверджують можливість профілактики ЦД. Однак дані 22-річного дослідження не продемонстрували ефективності терапії метформіном у запобіганні розвитку раку, ССЗ або ураження органів-мішеней.

Тож, автори дійшли висновку, що модифікація способу життя, а саме зменшення маси тіла у пацієнтів високого ризику, є найкращим методом профілактики ЦД, порівняно з терапією метформіном.

  • ADA (2020) New Data from Diabetes Prevention Program Outcomes Study Shows Persistent Reduction of Type 2 Diabetes Development Over 22-Year Average Follow-Up. Diabetes, Jun. 16.
  • Busko M. (2020) DPPOS at 22 Years: ‘Diabetes Prevention Is Possible’ Long Term. Medscape, Jun. 22.
  • Melillo G. (2020) DPP Continues to Yield Positive Results, New DPPOS Data Show. AJMC, Jun. 17.

Анна Хиць