Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: стаціонарна консервативна медична допомога

9 січня 2020 о 11:14
5753

Загальні вимоги

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів із Національною службою здоров’я України залишаються:

Спеціальні вимоги

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу та/чи закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності й одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.
 4. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Проведення заходів із вторинної профілактики захворювань.
 9. Надання послуг з медичної реабілітації в гострий період для запобігання виникненню ускладнень.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострий/відновний період або послуг з паліативної медичної допомоги.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим приміщенням або відділення невідкладної медичної допомоги для забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Відділення/палати інтенсивної терапії, обладнані відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.
 3. Забезпечення можливості проведення таких лабораторних досліджень:
 • клінічний аналіз крові (розгорнутий);
 • визначення групи крові й резус-фактора;
 • біохімічний аналіз (загальний білок, альфа-амілаза, АсАТ, АлАТ, білірубін з фракціями, креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти, альбумін);
 • показники системи згортання (ТЧ, АЧТЧ, МНВ);
 • глюкоза крові;
 • СРБ кількісний;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • аналіз сечі загальний.
 1. Забезпечення можливості проведення бактеріологічного дослідження.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар-алерголог та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар акушер-гінеколог, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-імунолог, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-акушер-гінеколог, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-онколог, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, та/або лікар-уролог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий,  та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-педіатр — щонайменше 2 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
 2. Лікар-анестезіолог (або лікар-анестезіолог дитячий у разі медичної допомоги дітям) – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
 3. Сестра медична стаціонару — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

 1. У закладі:
 • УЗД-апарат з допплером;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • рентгенівський апарат.
 1. За місцем надання послуги:
 • апарат ШВЛ;
 • монітор поліфункціональний;
 • автоматичний шприцевий дозатор;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • дефібрилятор;
 • пульсоксиметр;
 • глюкометр;
 • система добового моніторингу артеріального тиску.

Інші вимоги:

 1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
 2. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів з метою запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів Міністерства охорони здоров’я України.
 3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.
 4. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у Наказі Міністерства охорони здоров’я України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

Читайте також:

Вимоги програми медичних гарантій на 2020 рік: амбулаторна спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога

Вимоги програми медичних гарантій на 2020 рік: первинна медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: хірургічна допомога в стаціонарах

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: екстрена медична допомога

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua