Важливість ультразвукового дослідження сонних артерій у пацієнтів із цукровим діабетом

8 серпня 2019 о 17:58
1804

Зв’язок між цукровим діабетом та безсимптомним атеросклерозом судин

Цукровий діабет є одним з основних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, що характеризується функціональним і структурним ураженням кровоносних судин. На сьогодні цукровий діабет визнаний основним фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця, захворювань периферичних артерій та цереброваскулярних хвороб. Незважаючи на те що є достатньо даних про асоціацію між клінічними проявами симптоматичних атеросклеротичних захворювань (наприклад інфаркт міокарда) та цукровим діабетом, все ще існує недостатнє розуміння того, як цукровий діабет впливає на віддалений результат у пацієнтів із субклінічним атеросклерозом.

Подібно до цукрового діабету, атеросклероз прогресує протягом десятиліть і часто залишається безсимптомним та недіагностованим аж до появи першої клінічної події. Тому вчені з Австрії провели дослідження, метою якого було оцінити прогноз смертності у віддалений період внаслідок поєднання стенозу каротидних судин і цукрового діабету у безсимптомних хворих з атеросклерозом сонних артерій. Результати дослідження опублікували в журналі «Cardiovascular Diabetology» в липні 2019 р.

Ультразвукове дослідження сонних артерій як прогностичний метод визначення смертності у віддалений період

Вчені провели одноцентрове дослідження, у якому взяли участь 1065 пацієнтів. Усім учасниками провели ультразвукове дослідження екстракраніальних сонних артерій у період з березня 2002 по березень 2003 р. Були включені пацієнти з поширеним атеросклеротичним ураженням сонних артерій, наявністю нестенозуючих бляшок або будь-якого ступеня каротидного стенозу, що були неврологічно асимптомними. Основними показаннями до проведення ультразвукового дослідження були шум при аускультації на сонних артеріях, наявність серцево-судинних факторів ризику та відомі атеросклеротичні захворювання інших судин. З дослідження були виключені пацієнти з поточними інфекційними або запальними захворюваннями; активними злоякісними новоутвореннями; симптоматичними захворюваннями сонних артерій, які потребували реваскуляризації; пацієнти, що перенесли двосторонні оклюзії сонних артерій або двостороннє стентування, або двосторонню каротидну ендартеректомію; а також пацієнти з інфарктом міокарда або інсультом в анамнезі; пацієнти з реваскуляризацією коронарних судин або хірургічним втручанням на периферичних судинах протягом попередніх 6 міс.

Ступінь звуження сонної артерії визначали за 6 критеріями відповідно до класифікації Північно-американського дослідження ендартеректомії при симптоматичному каротидному стенозі (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial — NASCET). Артеріальну гіпертензію діагностували у пацієнтів з артеріальним тиском вище 140/90 мм рт. ст. або у хворих, які приймали антигіпертензивні препарати. Сімейний анамнез атеросклеротичного захворювання вважався позитивним, якщо його наявність була підтверджена у родича першого ступеня. Оскільки пацієнти були включені у дослідження у 2002–2003 рр., цукровий діабет визначався як рівень глікозильованого гемоглобіну ≥6,5% та рівень глюкози у крові натще >7,0 ммоль/л згідно з критеріями Американської діабетичної асоціації (American Diabetes Association) 1997 р. У якості супутніх змінних були включені такі параметри: вік (роки), стать (чоловік/жінка), наявність інфаркту міокарда в анамнезі, наявність інсульту в анамнезі, захворювання периферичних артерій, індекс маси тіла (кг/м2), наявність артеріальної гіпертензії, рівень креатиніну в крові (мг/дл), рівень тригліцеридів у крові (мг/дл), рівень загального холестерину (мг/дл) та ліпопротеїдів низької щільності (мг/дл) в крові, рівень високочутливого С-реактивного білка (мг/л) в сироватці крові і лікування статинами.

Цукровий діабет і атеросклероз судин провокують розвиток несприятливих подій

Середній вік учасників на момент початку дослідження становив 69 років (61–76 років), осіб чоловічної статі налічувалося 668 (62,7%). За 11,9 року (6,0–12,4) вчені зафіксували 548 (51,5%) випадків смерті від будь-якої причини, серед них 367 пацієнтів (67%) померли від серцево-судинних ускладнень, 142 (13,3%) — від злоякісних новоутворень, 45 (4,2%) — з інших причин. Цукровий діабет виявлено у 335 (31,5%) осіб, у переважної більшості — 2-го типу (95,3%). Рівень загальної смертності становив 66,9% у пацієнтів із цукровим діабетом та 44,4% в осіб без цієї патології, а смертність від серцево-судинних ускладнень становила 47,5% у пацієнтів з цукровим діабетом та 28,5% — без цієї патології. Середній рівень глікозильованого гемоглобіну становив 6,0% (5,6–6,6%) в загальній популяції та 7,2% (6,4–8,1%) у пацієнтів з цукровим діабетом, а ризик смерті від усіх причин та серцево-судинних ускладнень був вищим у пацієнтів з високим рівнем глікозильованого гемоглобіну у сироватці крові.

При включенні в дослідження у 377 (35,4%) пацієнтів відмічали одно- або двостороннє звуження сонної артерії ≥50%. Для оцінки спільного впливу наявності цукрового діабету та каротидного стенозу на віддалений результат учасники були стратифіковані на 4 групи залежно від ступеня звуження сонних артерій та наявності цукрового діабету. У 1-й групі були учасники без цукрового діабету із звуженням сонних артерій <50%. У 2-гу групу входили хворі із цукровим діабетом із звуженням сонних артерій <50%. У 3-й групі — пацієнти зі звуженням сонних артерій ≥50%, але без цукрового діабету, а у 4-й групі — зі звуженням сонних артерій ≥50% та цукровим діабетом. Сукупні 12-річні показники виживаності в 1-й групі становили 62%, у 2-й — 43%, у 3-й — 40% та у 4-й — 21% при оцінці показників смертності від усіх причин і 76; 63; 57 та 44% відповідно при оцінці смертності від серцево-судинних хвороб.

Вчені виявили, що пацієнти з цукровим діабетом та безсимптомним каротидним стенозом ≥50% мають високий ризик виникнення несприятливих подій. Наприклад, якщо у пацієнта під час включення в дослідження був діагностований цукровий діабет та каротидний стеноз ≥50%, то він мав лише близько 20% шансів вижити в наступні 12 років. Крім того, у хворих на цукровий діабет з каротидним стенозом ≥50% ризик смерті від серцево-судинних ускладнень майже в 2,5 раза вищий порівняно з пацієнтами без цукрового діабету та звуженням сонних артерій <50%.

У пацієнтів із цукровим діабетом і безсимптомним стенозом сонних артерій високий  ризик смерті 

У пацієнтів із цукровим діабетом і каротидним стенозом ≥50% зафіксовано високий ризик смерті від усіх причин і серцево-судинних ускладнень. Таким чином, рутинне ультразвукове дослідження сонних артерій може бути цінним прогностичним методом для пацієнтів із цукровим діабетом.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Hoke M., Schillinger M., Minar E. et al. (2019) Carotid ultrasound investigation as a prognostic tool for patients with diabetes mellitus. Cardiovasc. Diabetol., Jul 12; 18(1): 90.

Маріамі Шургая