Професійне ліцензування лікарів — проект Концепції винесено на громадське обговорення

18 червня 2018 о 11:34
2149

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект Концепції професійного ліцензування лікарів.

Про документ

Проект розроблено відповідно до Регламенту Кабінету Мініст­рів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 18 липня 2007 р. № 950, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років, що є складовою Національного плану дій з реформування, проголошеного Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020» та Урядом України (Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена постановою Верховної ради України від 11 грудня 2014 р. № 26-VIII), з метою підвищення якості надання медичної допомоги шляхом створення ефективного та прозорого механізму допуску до професії лікаря.

Низька якість медичної допомоги

Як йдеться в проекті документа, в Україні визначається низька якість надання медичної допомоги. Серед причин цього явища автори виділяють, зокрема:

  • низьку мотивацію медичного персоналу надавати якісні медичні послуги;
  • низький професійний рівень певної частини медичного персоналу;
  • безвідповідальність непрофесійного медичного персоналу за завдану шкоду внаслідок надання неякісної медичної допомоги.

Зазначається, що станом на 2016 р. в Україні працювали 187 тис. лікарів (44 лікаря на 10 000 населення), що включає в тому числі осіб, які здійснюють приватну практику, і тих осіб, які мають медичну освіту і не практикують. Згідно з даними Автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників станом на 31.12.2017 р. в Україні кількість лікарів становить 151 956 (включно з лікарями-інтернами), що працюють у закладах, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я. При цьому в Автоматизованій базі даних відсутня інформація щодо кількості лікарів, які є працівниками виключно приватних закладів.

Незважаючи на те що більшість лікарів працюють у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ) системи Міністерства охорони здоров’я або поєднують роботу в приватному закладі з роботою в державному чи комунальному ЗОЗ, інформація про загальну кількість лікарів, що працюють у приватних закладах, та стан їх атестації — невідомі.

Тобто держава наразі не має повної та точної інформації про загальну кількість лікарів у країні, які практикують (як у державних, так і приватних ЗОЗ, при цьому йдеться про як мінімум кілька тисяч лікарів), і, відповідно, про стан атестації лікарів.

Цілі впровадження Концепції

Цілями впровадження Концепції мають бути:

усунення причин низької якості медичної допомоги, пов’язані з медичним персоналом, а саме:

  • підвищення мотивації лікаря через забезпечення достойної винагороди фахівцю, який підтвердив свою кваліфікацію, а також через визнання його професіоналізму незалежно від стажу роботи;
  • підвищення професійного рівня через забезпечення постійного навчання лікаря та через залежність права практикувати від такого постійного навчання;
  • підвищення відповідальності лікаря через створення механізму виведення некомпетентних лікарів з професії незалежним органом.

Нова модель ліцензування

Нова модель регулювання доступу до професії лікаря базуватиметься на зміні принципових підходів до державного регулювання цієї сфери та матиме за мету кардинальне підвищення ефективності держаного втручання. Реформа в жодному випадку не обмежуватиметься косметичними змінами існуючої системи атестації. Для належного відображення незворотності та кардинальності змін нова модель потребуватиме нової назви. Такою новою назвою обрано «ліцензування» (та, відповідно, «ліцензію» як документ, що підтверджуватиме право на професійну діяльність) з огляду на те, що саме цей термін є найбільш поширеним у світовій практиці. При цьому чинна система ліцензування медичної практики відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» залишатиметься загалом незмінною.

Новий алгоритм доступу до професії передбачатиме не лише отримання ліцензії після закінчення навчання, але й зміни в медичній освіті як такій, а також безперервний професійний розвиток лікаря, який отримав ліцензію.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua