Organization: Vinnytsia National Medical University named N. I. Pyrohov