Повернутися до статті

Таблиця 2. Вибірковий аналіз вартості медичних послуг у медичних центрах міста Києва, грн.

Перелік діагностичних процедур та лабораторних досліджень у межах первинної медичної допомоги, пропонований МОЗ України — 210 грн. (при перегляді Закону про Держбюджет 2017 року — 340 грн.) на рік, грн.
ДНК-лабораторія Комерційна лабораторія м. Київ Комерційна лабораторія
Гематологічні дослідження
1 Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою 90 110 120
2 Швидкість осідання еритроцитів 30 45 50
Біохімічні та імунохімічні дослідження сироватки крові
3 Загальний кальцій 35 60 60
4 Глюкоза крові 35 90 75
5 Тест толерантності до глюкози 80 190
6 С-реактивний білок (CRP) 90 85
7 Загальний холестерин 35 60 60
8 Загальний білірубін 35 55
9 Прямий білірубін 35 60
10 Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) 35 60 65
11 Аланінамінотрансфераза (АлАТ) 35 60 65
12 Ревматоїдний фактор (РФ) 60 80 95
Аналізи сечі
13 Аналіз сечі з мікроскопічною оцінкою осаду 60 90 95
14 Визначення білка 35 50 55
15 Визначення глюкози 80
16 Визначення амілази 70 80
Дослідження калу
17 Гельмінти 90 120 125
18 Прихована кров 185
Приватна клініка Приватна клініка
Інструментальні методи дослідження
19 Електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою 105 249
20 Рентгенографія грудної клітки у прямій і бічний проекціях 289 165
Усього Від 960 до 2048