гастроентерологія
23 вересня 2021 р. о 14

23 вересня ХІІ Український гастроентерологічний тиждень

Метою проведення заходу є висвітлення провідних досягнень вітчизняних та світових фахівців у сфері гастроентерології.

Програмні питання заходу

  • Новітні досягнення сучасної гастроентерології.
    Епідеміологія захворювань органів травлення.
    Етіологія та патогенез захворювання органів травлення.
  • Діагностика, лікування та профілактика захворювань травного тракту.
    Новітні технології хірургічного лікування патології органів травлення, зокрема малоінвазивні методи.
  • Актуальні питання профілактичного та лікувального харчування.

Планується участь провідних вчених України та світу, представників від президії Європейської гастроентерологічної асоціації. Науковий захід внесений до Реєстру конгресів, з‘їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2021 р., № 290. Робочі мови: українська, англійська.

Реєстрація за посиланням: https://www.gastroukr.org/

Редакція журналу «Український медичний часопис»