Асоціація лікарів-інтерністів західної України
7 травня 2021 р. о 15

7–8 травня 2021 р. Науково-практична онлайн-конференція Integrative Healthcare Symposium. Нові горизонти внутрішньої медицини та хірургії 2021

Програма заходу.

7 травня

 • 11:00–11:20

Хронічний гепатит: етіологія, патогенез, уніфікований підхід до терапії

проф. Ю.М. Степанов  (м. Дніпро)

 • 11:20–11:40

Особливості діагностики та лікування алкогольного та неалкогольного хронічного ураження печінки

проф. Л.Л. Пінський (м. Київ)

 • 11:40–12:00

Менеджмент пацієнта з декомпенсованим цирозом печінки (клінічний приклад)

проф. Г.А. Соловйова (м. Київ)

 • 12:00–12:20

Міфи про замісну ферментну терапію

проф. Н.Б. Губергріц (м. Одеса)

 • 12:20–12:40

Стеатоз підшлункової залози: «біла пляма» панкреатології

проф. О.О. Бондаренко (м. Львів)

 • 12:40–13:00

Досвід хірургічного лікування хронічного панкреатиту з урахуванням етіології та морфофункціональних змін підшлункової залози (автори: В.М. Клименко, А.В. Клименко, А.О. Стешенко, О.В. Захарчук , В.О. Кабаченко, В.С. Ткачов)

проф. В.М. Клименко (м. Запоріжжя)

 • 13:00–13:20

Роль ендоУЗД в діагностиці та лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту

канд. мед. наук А.О. Стешенко (м. Запоріжжя)

 • 13:20–13:40

Лікування хронічного панкреатиту у період пандемії COVID-19

проф. Н.Б. Губергріц  (м. Одеса)

 • 13:40–14:10

Сучасна стратегія лікування дисліпідемії у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику

проф. О.Є. Березін (м. Запоріжжя)

 • 14:10–14:30

Постковідний синдром. Погляд кардіолога

проф. М.Н. Долженко (м. Київ)

 • 14:30–14:50

Маскована неконтрольована артеріальна гіпертензія: що потрібно про неї знати лікарю-інтерністу?

проф. А.С. Шалімова (м. Харків)

 • 14:50–15:10

Лікування ВТЕ: кому і на скільки слід подовжувати антикоагулянтну терапію

проф. А.О. Никоненко (м. Запоріжжя)

 • 15:10–15:30

Клінічний діалог: що змінює VOYAGER PAD у лікуванні ЗПА після реваскуляризації?

канд. мед. наук Є.В. Єрмолаєв (м. Запоріжжя)

 • 15:30–15:50

Комплексний підхід у лікуванні пацієнтів з хронічною ІХС: як зберегти найцінніше?

доцент Т.В. Богослав (м. Запоріжжя)

 • 15:50–16:10

Ожиріння і коморбідність в гастроентерології

доцент Ю.О. Кучерявий  (м. Москва)

 • 16:10–16:30

Лабораторні маркери ХЗЗК, їх значимість для діагностики і вибору оптимальної лікувальної тактики

проф. Ю.М. Степанов (м. Дніпро)

 • 16:30–16:50

Тактика застосування базисної терапії у пацієнтів з легким та середньотяжким неспецифічним виразковим колітом

проф.  А.Е. Дорофєєв(м. Київ)

 • 16:50–17:10

Клінічні особливості інфекції COVID-19 у пацієнтів з патологією кишечнику: фокус на ЗЗК

проф. О.О. Бондаренко (м. Львів)

  • 17:10–17:30

Пандемія COVID-19 та СПК. Взаємозв’язки та паралелі

проф. О.О. Бондаренко (м. Львів)

 • 17:30–17:50

Штучний інтелект в арсеналі лікаря-ендоскопіста: комп’ютерасистована система для детекції поліпів OIP-1 як інструмент підвищення якості скринінгової відеоколоноскопії

В.М. Кутняк (м. Київ)

Повний зміст програми за посиланням https://sf-conference.com.ua/program/

Спікери заходу:

 1. Березін Олександр Євгенійович, д.м.н., професор кафедри внутрішніх хвороб № 2 Запорізького державного медичного університету, лікар-кардіолог
 2. Бондаренко Ольга Олександрівна, професор кафедри терапії № 1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, президент ГО «АЛІЗУ», член Українського та Європейського клубу панкреатологів
 3. Богослав Тетяна Вікторівна, к.м.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб та симуляційної медицини. Запорізький державний медичний університет
 4. Велігоцький Микола Миколайович, д.м.н., професор завідувач кафедри торакоабдомінальної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти, керівник центру торакоабдомінальної хірургії
 5. Губергріц Наталія Борисівна, д.м.н., професор, президент Українського клубу панкреатологів, член Ради Європейського клубу і Міжнародної асоціації панкреатологів, обраний президент Європейського клубу панкреатологів (2022 р.), член правління Української гастроентерологічної асоціації
 6. Дорофєєв Андрій Едуардович, д.м.н., професор кафедри терапії НУОЗУ ім. П.Л. Шупика, член правління Української гастроентерологічної асоціації, член Українського та Європейського клубу панкреатологів, національний представник України у Європейському товаристві коліту і хвороби Крона, член Американської гастроентерологічної асоціації
 7. Долженко Марина Миколаївна, д.м.н., професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика
 8. Дубров Сергій Олександрович, д.м.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, президент Асоціації анестезіологів України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
 9. Єрмолаєв Євген Васильович, к.м.н., завідувач відділення судинної та ендоваскулярної хірургії. Запорізька Обласна Клінічна Лікарня
 10. Завгородній Сергій Миколайович, д.м.н., професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри хірургії і анестезіології ФПО ЗДМУ, медичний директор клініки «ВІЗУС», хірург вищої категорії
 11. Захарчук Олександр Валентинович, к.м.н., завідуючий хірургічним відділенням ТОВ «VITACENTER», доцент кафедри факультетської хірургії ЗДМУ, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії
 12. Кіосов Олександр Михайлович, асистент кафедри факультетської хірургії ЗДМУ, ендоскопіст в Університетській клініці ЗДМУ
 13. Клименко Андрій Володимирович, д.м.н., професор, завідувач кафедри факультетської хірургії ЗДМУ, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії
 14. Клименко Володимир Микитович, д.м.н, професор кафедри госпітальної хірургії ЗДМУ, хірург, онколог, панкреатолог вищої кваліфікаційної категорії
 15. Кутняк Віталій Миколайович, лікар-ендоскопіст вищої категорії
 16. Кучерявий Юрій Олександрович, к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та гастроентерології ФДБОЗ ВО «Московський державний медико-стоматологічний університет ім. О.І. Євдокімова» МОЗ РФ, науковий співробітник лабораторії функціональних методів дослідження в гастроентерології МДМСУ ім. О.І. Євдокімова, м. Москва
 17. Миргородський Денис Сергійович, к.м.н., доцент кафедри хірургії з курсом екстреної та судинної хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 18. Никоненко Андрій Олександрович, д.м.н., професор кафедри госпітальної хірургії, Запорізький державний медичний університет
 19. Пінський Леонід Леонідович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 20. Просоленко Костянтин Олександрович, к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 ХНМУ
 21. Степанов Юрій Миронович, д.м.н., директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», голова ГС «Асоціація з вивчення та лікування хвороб органів травлення в Україні», головний спеціаліст з гастроентерології і дієтології НАМН України
 22. Сиволап Дмитро Віталійович, к.м.н., асистент кафедри факультетської хірургії ЗДМУ
 23. Соловйова Галина Анатоліївна, д.м.н., завідувач кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, керівник Гастроентерологічного центру Універсальної клініки «Оберіг»
 24. Стешенко Андрій Олександрович, к.м.н. (MD PhD), завідувач ендоскопічного відділення ТОВ «ВІТАЦЕНТЕР», асистент кафедри факультетської хірургії Запорізького державного медичного університету, член Європейської асоціації гастроінтестинальної ендоскопії (ESG), Європейського панкреатологічного клубу(IPS), Міжнародної асоціації панкреатологів(IAP), Європейської групи ендоскопічного ультразвуку, Всеукраїнської асоціації ендоскопістів (UPS), Асоціації хірургів України, Європейської асоціації транспросвітної хірургії (EATS)
 25. Шалімова Анна Сергіївна, д.м.н., професор, Харківський національний медичний університет, провідний науковий співробітник відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

Умови отримання сертифіката.

Науково-практична онлайн-конференція «Integrative Healthcare Symposium. Нові горизонти внутрішньої медицини та хірургії 2021» за 7–8 травня 2021 р. передбачає отримання сертифіката* номіналом 10 балів. Сертифікати будуть надіслані протягом тижня після закінчення конференції.

Реєстрація за посиланням: https://sf-conference.com.ua/registration/

Редакція журналу «Український медичний часопис»