внутрішні органи
13 травня 2021 р. о 16

13–14 травня 2021 р. Міжнародна науково-практична конференція «Захворювання внутрішніх органів: терапія, заснована на доказах»

Кафедра терапії і сімейної медицини ПО Івано-Франківського національного медичного університету, ГО «Асоціація лікарів загальної практики-сімейної медицини Івано-Франківської області», ГО «Клуб підтримки хворих на артеріальну гіпертензію в Івано-Франківській області» мають честь запросити Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Захворювання внутрішніх органів: терапія, заснована на доказах», яка відбудеться 13–14 травня 2021 р. в м. Івано-Франківськ. Конференція входить до затвердженого Міністерством охорони здоров’я України та Президією НАМН України Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводяться у 2021 р. на базі ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» згідно з наказом МОЗ.

Основні науково-практичні напрямки роботи конференції:

 1. Пацієнторієнтована допомога з врахуванням національних медичних стандартів і клінічних протоколів.
 2. Мультидисциплінарний підхід до ведення коморбідних пацієнтів із захворюваннями внутрішніх органів. Міжнародні рекомендації та досвід відомих вчених.

Форми участі :

 • усна доповідь із публікацією тез у матеріалах конференції;
 • публікація тез у матеріалах конференції;
 • участь у роботі конференції в якості слухача.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. Оргкомітет конференції запрошує до публікацій тез згідно з вищевказаною тематикою. Вимоги до оформлення тез:

 • тези необхідно оформити в текстовому редакторі Word (назва файлу за прізвищем першого автора), шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве — 30 мм, праве – 10 мм;
 • розмір тез – до 2 сторінок (А4);
 • ім’я файлу, під яким буде збережена робота, оформляється так: прізвище, ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи; наприклад: Шевченко А.Р. Вінниця для першої роботи і Шевченко А.Р. Вінниця 2 для другої роботи;
 • структура тез: назва тез; прізвище та ініціали автора (авторів). Прізвище доповідача (у випадку усної доповіді) підкреслити;
 • установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора; текст тез (постановка проблеми й аналіз останніх досліджень, мета роботи, матеріал та методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки і перспективи подальших досліджень);
 • обов’язково окремим документом подається інформація про авторів: повні імена, академічні звання, посади, повні адреси закладів;
 • електронна адреса, телефон одного з авторів для кореспонденції. Тези, анкету учасника, інформацію про авторів, скановану копію квитанції про оплату необхідно відправити одним листом з позначкою «на конференцію» до 23 квітня 2021 р. електронною поштою на адресу з приміткою на конференцію: [email protected].

Вартість тез (1 стор.) – 100 грн. Грошові перекази з вказівкою в призначенні платежу «благодійний внесок і прізвище» направляти на розрахункову картку Приват-банку Нищук-Олійник Наталії Богданівни № 5363 5423 0760 7649. Умови участі для делегатів та гостей: участь у наукових заходах конференції безкоштовна. Контактні дані оргкомітету:

+38 0993775595, Любов Миронівна Скрипник,

+38 0506655067 Наталія Романівна Матковська,

+38 0502094171 Наталія Володимирівна Чаплинська. 

Редакція журналу «Український медичний часопис»