Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом

28 серпня 2015
2457
Резюме

Наприкінці 2012 р. в Україні офіційно започатковано процес стандартизації медичної допомоги, в основу якого покладено створення медико-технологічних документів (МТД), що базуються на засадах доказової медицини з урахуванням найкращих світових практик. Виконання вимог МТД обов’язкове для всіх практикуючих лікарів незалежно від закладу, в якому вони працюють, а також фізичних осіб-підприємців. Редакція «Українського медичного часопису» підготувала більш зручну форму інформації щодо необхідних дій лікарів медицини невідкладних станів, лікарів загальної практики — сімейних лікарів, нейрохірургів, неврологів, лікарів лікувальної фізкультури, фізіотерапевтів та анестезіологів при наданні медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) від 03.08.2012 р. № 602, підготовленого мультидисциплінарною робочою групою, до складу якої входили фахівці зі спеціальностей «Неврологія», «Нейрохірургія», «Медицина невідкладних станів», «Анестезіологія», «Лікувальна фізкультура і спортивна медицина», «Дієтологія», за методичної підтримки Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр МОЗ України».