Муніципальна лікарняна каса міста Києва: проект в дії

22 листопада 2010
1363
Резюме

До чого приведе реалізація проекту — до чесної конкуренції зі страховими компаніями чи до залучення коштів пацієнтів за допомогою адмінресурсу — покаже час

5 листопада 2010 р. в інформаційному агентстві «Наш продукт» відбувся круглий стіл на тему «Який діагноз у лікарняних кас?», присвячений питанню відкриття лікарняних кас у Києві, ініційованому тоді ще першим заступником, а нині чинним головою Київської міської державної адміністрації, Олександром Поповим. У роботі круглого столу взяли участь представники Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників лікарняних кас Украї­ни», представники приватних страхових компаній, аптечних мереж, лікувальних закладів, аналітичних організацій, асоціацій, що захищають права пацієнтів, роботодавців.

В. Парій

Валентин Парій, президент Все­української громадської організації «Асоціація працівників лікарняних кас України», доктор медичних наук, професор кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, заслужений лікар України, повідомив, що 20 жовтня 2010 р. відбулося засідання колегії Головного управління охорони здоров’я м. Києва, присвячене питанню відкриття лікарняної каси. Відповідно до рішення колегії, Головне управління охорони здоров’я м. Києва має сприяти організації Муніципальної лікарняної каси та залученню до цієї роботи закладів охорони здоров’я міста, наданню юридичної адреси для офісного приміщення Муніципальної лікарняної каси та її районних відділень, робочих місць для лікарів експертів, приміщення для зберігання медикаментів, організації зустрічей з керівниками лікувально-профілактичних закладів з метою опрацювання шляхів спів­праці з Муніципальною лікарняною касою, організації зустрічей з керівниками лікувально- профілактичних закладів з метою опрацювання шляхів співпраці з Муніципальною лікарняною касою. До 02.11.2010 р. мала бути сформована робоча група з числа керівників лікувально-профілактичних закладів, головних позаштатних фахівців, співробітників Головного управління охорони здоров’я. До 15.11.2010 р. має бути розроблений і поданий на затвердження керівнику Головного управління охорони здоров’я регіональний лікарський формуляр міста Києва. Також рішенням колегії рекомендовано проводити широку роз’яснювальну роботу щодо доцільності та переваг створення Муніципальної лікарняної каси серед населення і працівників лікувально- профілактичних закладів.

Мета діяльності лікарняної каси — забезпечення жителів міста Києва необхідними медикаментами, реактивами, виробами медичного призначення на засадах солідарної їх участі, забезпечення членів лікарняної каси своєчасною і якісною медичною допомогою та відпрацювання механізмів управління якістю медичних технологій в лікувально-профілактичних закладах міста всіх рівнів. За участі лікарняної каси буде проводитися забезпечення медикаментами при наданні швидкої медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування.

Законодавчо-нормативними засадами для створення лікарняної каси є «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про благодійництво та благодійні організації», Указ Президента України від 08.08.2000 р. № 963/2000 «Про додаткові заходи щодо покращення медичної допомоги населенню України», Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», Рішення Конституційного Суду України від 29.05.2002 р. № 10-рп/2002 у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції Украї­ни «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно», наказ МОЗ України від 11.08.2005 № 400 «Про взаємодію лікарняних кас, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров’я».

Засновниками благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва» є міська організація товариства Червоного Хреста України, міський комітет профспілки працівників охорони здоров’я та асоціа­ція головних лікарів міста Києва.

Членами лікарняної каси можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання лікарняної каси, надають їй матеріальну підтримку або надають іншу підтримку (що не суперечить діючому законодавству), спрямовану на реалізацію її мети і завдань. Особи віком до 18 років користуються правом членства в лікарняній касі за умови сплати одним із батьків членських благодійних внесків.

Розмір вступного внеску становить 10,00 грн., щомісячного членського внеску (3% мінімальної зарплати) — 30,00 грн., у разі колективного членства — 25 грн. Пільговики та студенти денних форм навчання сплачуватимуть 15,00 грн. За дітей батьки сплачуватимуть 10,00 грн., незалежно від їх кількості.

На думку В. Парія, широке впровадження лікарняних кас, які будуть оплачувати лікарські засоби, що входять до формулярів, та медичні послуги, визначені протоколами лікування, дозволить вирішити проблему поліпрагмазії, коли переважна кількість пацієнтів приймають препарати, які найбільш активно рекламуються, а в разі захворювання йдуть за порадою не до лікаря, а до фармацевта.

Відповідно до вимог закону України «Про благодійництво та благодійні організації», лікарняна каса на своє утримання може використовувати не більше 20% зібраних внесків.

Т. Пастер

О. Капшук

Незважаючи на критичні за­уваження інших учасників круглого столу, а саме представників компаній, що займаються добровільним медичним страхуванням — Тетяни Пастер, директора департаменту особистого страху­вання СК «Брокбізнес», та Олександра Капшука, голови Всеукраїнської громадської організації «Все­український конгрес з безпеки медицини», директора страхової компанії «Нафтогазстрах», які вважають, що за наявності діючих добровільних страхових послуг створення лікарняних кас є недоцільним, а форма їх існування суперечить чинному законодавству, а також на застереження Олени Осинкіної, координатора проектів реформування галузі охорони здоров’я Комітету економічних реформ при Адміністрації Президента Украї­ни щодо відсутності попереднього громадського обговорення та можливого використання адміністративного ресурсу при залученні пацієнтів до участі у цих касах, рішення Колегії продовжує виконуватися.

Так, з 15 листопада 2010 р. за телефоном консультативно-інформаційної служби «Здоров’я» (15-83) — щоденно, крім суботи та неділі, з 19:00 до 21:00 для мешканців столиці має здійснюватися консультування з питань членства у благодійній організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва».

Крім того, до 1 грудня 2010 р. головні консультанти та головні позаштатні спеціа­лісти Головного управління охорони здоров’я м. Києва мають розробити Локальні формуляри за відповідними спеціальностями на основі Державного формуляру лікарських засобів із врахуванням затверджених Міністерством охорони здоров’я України клінічних протоколів та подати їх на погодження до Формулярного комітету Головного управління охорони здоров’я м. Києва, який очолює заступник начальника управління Володимир Загородній.

О. Осинкіна

У листі Головного управління охорони здоров’я м. Києва від 17.11.2010 р. № 039-12595/9 за підписом очільниці столичної медицини Раїси Моісеєнко, яким дається відповідне доручення, йдеться також про те, що до Локальних формулярів необхідно включати лікарські засоби, які є життєво необхідними та клінічно доказовими з визначеною фармако- терапевтичною ефективністю.

Слід також відзначити, що у локальному формулярі лікарські засоби пропонується зазначати як за міжнародною непатентованою, так і за торговельною назвами.

Наше видання і надалі стежитиме за розвитком подій навколо створення у місті Києві Муніципальної лікарняної каси та інформуватиме своїх читачів.

Олександр Устінов,
фото автора