В Україні має бути загальний доступ до послуг із охорони репродуктивного здоров’я

12 липня 2012
862
Резюме

Всесвітній день народонаселення відзначається щороку за рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Організації об’єднаних націй (ООН) в 1989 р. на згадку про День п’яти мільярдів: 11 липня 1987 р. увійшло в історію людства як день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 млрд осіб. Мета дня — привернути увагу до питань народонаселення, програм спільного розвитку, пошуку рішення загальних проблем. Всесвітній день народонаселення щороку має певну основну тематику. Темою Всесвітнього […]

Всесвітній день народонаселення відзначається щороку за рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Організації об’єднаних націй (ООН) в 1989 р. на згадку про День п’яти мільярдів: 11 липня 1987 р. увійшло в історію людства як день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 млрд осіб. Мета дня — привернути увагу до питань народонаселення, програм спільного розвитку, пошуку рішення загальних проблем. Всесвітній день народонаселення щороку має певну основну тематику. Темою Всесвітнього дня народонаселення поточного року був загальний доступ до послуг із охорони репродуктивного здоров’я, яке є головним об’єктом зусиль Фонду Народонаселення (ФН) ООН.

В Україні має бути загальний доступ до послуг із охорони репродуктивного здоров’яНародження дитини — один з найбільш радісних моментів у житті кожної жінки, але щоб повною мірою реалізуватися як матір вона повинна мати можливість планувати своє життя. Планування сім’ї є одним із основних прав людини, яке передбачає можливість використання контрацептивних засобів, повний доступ до інформації та послуг, які допоможуть скористатися цим правом. Забезпечення сучасними засобами контрацепції близько 222 млн жінок у світі, які не планують вагітність, але не мають доступу до них, допомогло би уникнути 21 млн небажаних народжень, 79 тис. материнських смертей та 1,1 млн смертей немовлят. Сьогодні близько 800 жінок у всьому світі щодня помирають через ускладнення під час пологів або вагітності. Робота задля виживання та благополуччя жінок — це необхідність, продиктована правами людини. Саме тому міжнародна спільнота сповнена рішучості зробити загальний доступ до репродуктивного здоров’я своїм пріоритетом.

Нузхат Ехсан, директор Представництва ФН ООН в Україні, повідомила, що рівень материнської смертності в Україні перевищує показники країн Європейського Союзу. Недостатня якість медичного обслуговування матерів є причиною ¹/₅ материнських смертей, яких можна було б уникнути. Така ситуація свідчить про необхідність збільшення інвестицій у заходи із охорони репродуктивного здоров’я — не лише для того, щоб запобігти смертям та скоротити частку ускладнень під час вагітності, а й для того, щоб гарантувати хороший стан здоров’я і добробут українських жінок та їх родин. Реформа системи охорони здоров’я в Україні, зосереджена на поліпшенні якості первинної медичної допомоги, дозволить інтегрувати до системи первинної медичної допомоги послуги із планування сім’ї, зробити їх доступними для всіх, у тому числі сільського населення та молоді. У зв’язку з цим ФН ООН схвалює налаштованість та інвестиції, які уряд України зробив задля реформування системи охорони здоров’я, зокрема реалізацією під патронатом Президента України Віктора Януковича Національного проекту «Нове життя — нова якість материнства та дитинства».

Україна вже має значні досягнення в сфері планування сім’ї. Так, за період 2000–2010 рр. вдалося знизити рівень абортів із 34,1 до 15,1 на 1 тис. жінок дітородного віку. Однак рівень абортів в Україні досі є більш ніж у 2 рази вищим, ніж у країнах Європейського Союзу. Важливим є питання безпечних абортів, тому медичні працівники в ситуації, коли жінка прийняла рішення зробити аборт, мають допомагати їй психологічно, а не осуджувати, що може підштовхнути її до кримінального аборту.

Зростання рівня небезпечної сексуальної поведінки та зниження віку сексуального дебюту, які поєднуються із поганою поінформованістю про потенційні ризики для здоров’я та зловживанням алкоголем і тютюном, призводять до небажаних вагітностей, абортів та тривожних показників ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед підлітків. Вагітність та ускладнення при пологах є основ­ною причиною смертей дівчат віком 10–19 років, а найвищі рівні виникнення захворювань, що передаються статевим шляхом, фіксуються серед молоді віком 15–24 років.

Для подолання цих проблем необхідне надання інформації та якісних послуг із охорони репродуктивного здоров’я, доступних для молоді. З цією метою в червні 2012 р. проведено 4 триденних тренінги в Одесі та Миколаєві, учасниками яких стали медичні працівники та працівники соціальної сфери цих регіонів. Під час тренінгів вони навчалися технік дружнього спілкування із молоддю, яка звертається по допомогу в зв’язку з ВІЛ-інфекцією чи інфекціями, що передаються статевим шляхом. Тренінг підвищив спроможність місцевих соціальних служб та медичних установ Одеси та Миколаєва краще задовольняти потреби молоді, яка до них звертається.

У свою чергу Валентина Коломейчук, заступник директора Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), зазначила, що на 1 січня 2012 р. кількість постійного населення України становила 45 453,3 тис. осіб, із них жінок — 24 476,6 тис. Чисельна перевага жінок над чоловіками у складі населення України спостерігається з 33 років і збільшується з віком. У 2011 р. порівняно з 2010 р. чисельність населення України зменшилася на 144,9 тис. осіб. Природне скорочення населення — результат перевищення числа померлих над кількістю народжених. З 2002 (окрім 2005 р.) по 2009 р. включно в Україні спостерігалося підвищення рівня народжуваності. Упродовж 2011 р. народилося 502, 6 тис. дітей, що на 4,9 тис. більше, ніж у попередньому році. Майже 80% дітей в Україні народжують матері, які перебувають у законному шлюбі. Для простого відтворення населення (збереження чисельності населення внаслідок заміщення покоління батьків поколінням дітей) потрібно, щоб кожна жінка народила протягом свого життя у середньому 2,2 дитини. Проте сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні не перевищує 1,5 дитини на 1 жінку репродуктивного віку.

У 2011 р. в Україні померло 664,5 тис. осіб. Серед причин смерті населення перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге — новоутворення, третє — зов­нішні причини смерті. У віці до 1 року за цей період померли 4,5 тис. дітей, крім того, зареєстровано 3,2 тис. мертвонароджених. В Україні також зростає кількість природних смертей і зменшується — патологічних.

В. Коломейчук зазначила, що за останні 5 років в Україні спостерігається погіршення загальної ситуації зі станом здоров’я громадян і підвищення первинної захворюваності як чоловічого, так і жіночого населення. Майже всі захворювання мають тенденцію до зростання. За останні 5 років відзначають зменшення плідності населення, особливо у віковій групі до 20 років. Вік найвищої народжуваності — 20–30 років — збігається з соціальним ростом жінки, тому вона готова морально до народження дитини у віці після 30 років. Але в цьому віці жінці вже важче виношувати і народжувати дитину через низку хвороб, які до того часу вже мали місце. Серед них ожиріння, есенціальна артеріальна гіпертензія, цукровий діабет та інші, які негативно впливають на виношування та пологи. Також спостерігається високий відсоток порушень оваріально-менструального циклу у дівчаток, що сприяє розвитку безпліддя.

Представник МОЗ нагадала, що в рамках реалізації програми «Нове життя — нова якість материнства та дитинства» до кінця 2012 р. в усіх 27 регіонах України планують відкрити перинатальні центри. Такі центри вже відкриті в Кіровограді, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській областях і Києві. Найближчим часом планується відкриття центрів у Тернопільській та Полтавській областях.

Наталія Рингач, старший науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень імені М.В. Птухи, розповіла про хід реалізації Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, мета якої полягає у поліпшенні репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Вона нагадала, що серед Цілей розвитку тисячоліття, встановлених для України, є ті, які прямо стосуються репродуктивного здоров’я населення, а саме зменшення дитячої смертності та поліпшення здоров’я матерів. Але й решта цілей, таких як обмеження ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, подолання бідності, забезпечення гендерної рівності, сталий розвиток довкілля тощо, впливають на демографічні процеси, зокрема відтворення населення. За даними спеціального соціально-демографічного дослідження «Сім’я та діти», проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, на основі опитування населення дітородного віку визначено, що 16,9% опитаних жінок у переліку основ­них перепон народженню бажаної кількості дітей назвали проблеми зі здоров’ям. У 25 із  кожних 100 вагітних зустрічається анемія, у 14 — хвороби сечостатевої системи, у 18 — дисфункція щитоподібної залози, у 6 — хвороби системи кровообігу.

Тетяна Харченко,
фото автора