Пам’яті доктора медичних наук, професора Степана Мілентійовича Віничука

21 лютого 2024
386
Резюме

На 91-му році пішов з життя відомий в Україні та за її межами вчений-невролог, лікар, педагог, професор, член Європейського неврологічного товариства Степан Мілентійович Віничук.

Він пройшов складний шлях від випускника Грицівської середньої школи повоєнних років, випуск­ника Київського медичного інституту, від посади лікаря Шепетівської районної лікарні до відомого вченого, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1992–2011 рр.).

Крок за кроком він долав шлях від азів неврології до її вершини. Як гідний учень корифеїв Київської неврологічної школи — академіка Б.М. Маньковського, професорів Д.І. Панченка і О.Р. Винницького, виховав цілу плеяду послідовників, які нині продовжують справу свого Вчителя.

У творчому доробку вченого 382 наукові праці — монографії, навчальні посібники, патенти на винаходи. Вплив професійної діяльності професора С.М. Віничука на розвиток сучасної неврології непересічний. Про це свідчать основні напрямки наукових досліджень: судинні захворювання нервової системи, демієлінізуючі захворювання, питання удосконалення навчально-виховної роботи студентів медичних закладів освіти.

У сучасну неврологію професор С.М. Віничук ввів багато інновацій, оригінальних розробок міжнародного рівня. Зокрема, розробив і впровадив у клінічну практику новий науковий напрямок — системний підхід до вивчення судинних захворювань головного мозку. У своїх роботах вперше описав основні типи системно-церебральних гемодинамічних порушень у гострий період ішемічного інсульту. Вперше в українській медичній літературі визначив основні клінічні форми лакунарного інфаркту головного мозку, разом з учнями описав типи геморагічної трансформації інфаркту головного мозку, спосіб корекції гіперглікемії в гострий період ішемічного інсульту, шкалу оцінки функції ковтання при нейрогенній дисфагії, прогностичну шкалу виникнення інсульту після транзиторної ішемічної атаки, описав клінічні форми дистантного діашизу при мозковому інсульті.

Степан Мілентійович завжди передавав свій досвід студентській молоді та молодим лікарям. Він підготував 5 докторів і 9 кандидатів наук, був проректором з навчальної роботи з іноземними студентами, проректором з міжнародних зв’язків, науковим керівником Центру розсіяного склерозу.

Степан Мілентійович залишив велику творчу спадщину. Напередодні 90-річного ювілею опубліковано його останні книги, що відображають творчий і життєвий шлях вченого, його наукові надбання та досвід.

Медична спільнота Києва та України зазнала непоправної втрати.

Світла пам’ять про Степана Мілентійовича назавжди залишиться в наших серцях!

М.М. Прокопів, завідувачка кафедри неврології Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця,
докторка медичних наук, професорка

Редакційна колегія та редакційна рада журналу «Український медичний часопис» висловлюють глибокі співчуття родині, колегам та друзям у зв’язку з тяжкою втратою, відходом у вічність професора С.М. Віничука