Фітотерапія риносинуситу: у фокусі уваги природні ефірні олії

26 жовтня 2023
663
УДК:  616.211+616.216-002
Резюме

Риносинусит — поширене захворювання в більшості країн світу, яке зумовлює втрату продуктивності, значне навантаження на суспільство та систему охорони здоров’я. Експерти рекомендують застосовувати фітотерапію для лікування риносинуситу, зокрема ефірну олію евкаліпта (цинеол) та комплексний фітопрепарат Myrtol, що зареєстрований у нашій країні під торговою назвою Респеро Миртол та Респеро Миртол форте. У статті розглянуто доказові дані, які підтверджують ефективність зазначених препаратів у лікуванні риносинуситу. Ректифіковані ефірні олії евкаліпта, апельсина, мирта та лимона, які входять до складу препаратів Респеро Миртол та Респеро Миртол форте, рекомендовані німецькими та міжнародними настановами (EPOS 2020) в якості ефективного та безпечного фітопрепарату для терапії риносинуситу.

Вступ

Риносинусит (РС) — поширене захворювання в більшості країн світу, яке зумовлює втрату продуктивності, значне навантаження на суспільство та систему охорони здоров’я. Щороку у 6–15% населення земної кулі діагностують гострий РС (ГРС), який найчастіше розвивається внаслідок застуди вірусної природи; хронічний РС (ХРС) уражує 5–12% населення. Перебіг такого простого на перший погляд захворювання, як РС, може супроводжуватися рідкісними, але потенційно небезпечними для життя ускладненнями: періорбітальними (пресептальний та орбітальний целюліт, субперіостальний та інтраорбітальний абсцес), ендокраніальними (епі- та субдуральна емпієма, абс­цес головного мозку, менінгіт, енцефаліт, тромбоз кавернозного синуса) та кістковими (остеомієліт) [1]. Усе це робить питання лікування та профілактики РС надзвичайно актуальним.

Рекомендації EPOS 2020: можливості фітотерапії

Нещодавно представлене оновлення настанови Європейського та Міжнародного ринологічних товариств, Європейської конфедерації оториноларингології та хірургії під назвою «European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps» (EPOS 2020), присвячене діагностиці та лікуванню РС, строго регламентує показання та обсяги фармакотерапії ГРС та ХРС [1].

Формулюючи положення настанови, експерти EPOS 2020 ґрунтувалися на засадах доказової медицини та дотримувалися домінуючого принципу представлення інформації щодо рекомендованих фармакопрепаратів, називаючи лише діючі речовини або фармакологічну групу, до якої вони належать: «комбінований препарат, що містить антигістамінний засіб і деконгестант», «пробіотики», «сольові розчини». Але в розділі, присвяченому фітотерапії, провідні оториноларингологи вирішили трохи відхилитися від зазначеного принципу і навели торговельні назви фітозасобів, які переконливо довели свою ефективність у лікуванні РС [1]. До цього списку увійшов препарат Миртол, зареєстрований у нашій країні під торговою назвою Респеро Миртол та Респеро Миртол форте [1, 2].

Клінічні ознаки та патофізіологія РС: короткі відомості

Нині доведено, що саме слизова оболонка носової порожнини є «воротами» для інфекції, а активна противірусна відповідь формується саме там. Каскад запалення при ГРС із включенням епітеліальних клітин порожнини носа призводить до пошкодження та загибелі мікроорганізмів, що атакують організм. Протягом боротьби організму зі збудниками виникають набряк слизової оболонки, застійні явища та повнокровність у порожнині носа, підвищується продукція слизу; все це призводить до блокади сполучень пазух, що зумовлює розвиток поствірусного, а в деяких випадках — бактеріального РС.

Обидва фенотипи ХРС (з назальними поліпами та без них) характеризуються високим тягарем захворювання та східним спектром симптомів (рис. 1) [3]. Патофізіологічні дослідження ХРС також підкреслюють провідну роль назального епітелію та епітеліально-мезенхімального переходу у виникненні захворювання та відзначають важливість імунологічних змін, впливу еозинофілів та Staphylococcus aureus у персистенції ХРС [3]. Враховуючи таку значущість назального епітелію в розвитку ГРС та ХРС, експерти EPOS 2020 приділяють значну увагу відновленню назального епітелію, рекомендуючи застосовувати засоби, які дійсно покращують його функцію та чинять противірусну дію, зокрема цинеол (основна діюча речовина евкаліпта) та Респеро Миртол [2].

Рисунок 1. Клінічні ознаки ХРС з назальними поліпами та без них [3]

Респеро Миртол: склад та фармакологічні властивості

Препарати Респеро Миртол та Респеро Миртол форте привертають величезну увагу клініцистів через їх потенційні терапевтичні переваги при різних респіраторних захворюваннях. Їм притаманні секретолітичні та секретомоторні властивості, завдяки яким поліпшується прохідність дихальних шляхів, покращується мукоциліарний транспорт, зменшується вираженість клінічних ознак РС [2]. Зазначені властивості розвиваються завдяки особливому складу препаратів: кожна капсула Респеро Миртол та Респеро Миртол форте містить, відповідно, 120 та 300 мг суміші ректифікованих ефірних олій евкаліпта, солодкого апельсина, мирта та лимона [2].

Первісно отримані ефірні олії, які містять суміш природних летких біологічно активних сполук, як правило, рідко бувають абсолютно чистими. Вони мають у своєму складі різноманітні домішки — тверді та рідкі, леткі та нелеткі, розчинні та нерозчинні. З метою очищення ефірних олій від таких домішок їх піддають вторинній перегонці, так званій ректифікації, під час якої ефірна олія переганяється або з водою/її парами або без застосування сторонньої речовини. У результаті цього відбувається не тільки очищення ефірних олій, поліпшення їх якості (освітлення, знебарвлення, поліпшення запаху), але й значно зростає концентрація діючих речовин — відбувається збагачення кінцевого продукту потрібними компонентами. Саме завдяки ректифікації досягається висока якість ефірних олій, які входять до складу препаратів Респеро Миртол та Респеро Миртол форте, що, у свою чергу, є запорукою високої ефективності та безпеки.

Ефірна олія евкаліпта

У капсулах Миртол переважає ректифікована ефірна олія евкаліпта, основними компонентами якої є цинеол та лимонен: вміст кожної з цих речовин у капсулах Респеро Миртол становить 30 мг, у капсулах Респеро Миртол форте — 70 мг [2]. Цинеол вважають ключовою активною речовиною евкаліпта, яка надає йому велику кількість корисних властивостей: протимікробну, протизапальну, противірусну, антиоксидантну, муколітичну, бронхолітичну, спазмолітичну, що дає змогу використовувати ефірну олію евкаліпта при різноманітних захворюваннях (рис. 2).

Рисунок 2. Корисні властивості евкаліпта [4]

Фармакологічні ефекти цинеолу при РС пояснюються його протизапальною та спазмолітичною активністю, здатністю пригнічувати секрецію слизу, що сприяє зменшенню вмісту фактора некрозу пухлини-α та прозапальних цитокінів, у тому числі інтерлейкіну-1β [4]. Деякі дослідники пояснюють протизапальну дію цинеолу інгібувальним впливом на ліпополісахариди, які відіграють важливу роль у прогресуванні запалення за рахунок активації сигнальних шляхів NF-κB та MAPK [5].

Антибактеріальну активність ефірної олії евкаліпта асоціюють з наявністю не тільки цинеолу, а й таких компонентів, як цитронелол, цитронелаль, цимол, цитронелілацетат, евкамалол, ліналоол, α-терпінол, лимонен, γ-терпінен, аромадендрен й алооцимен [4]. Завдяки цим біологічно активним речовинам ефірна олія евкаліпта забезпечує пряме або опосередковане порушення клітинної мембрани бактерій, інгібування вмісту внутрішньоклітинного аденозинтрифосфату (АТФ) та гальмування синтезу бактеріальних білків, порушення внутрішньоцитоплазматичного pH (рис. 3). Доведена антибактеріальна активність ефірної олії евкаліпта щодо Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Stenotrophomonas maltophilia, Porphyromonas gingivalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii [4, 5].

Рисунок 3. Механізм антибактеріальної активності ефірної олії евкаліпта [4]

Противірусний потенціал екстрактів евкаліпта пов’язують з наявністю флороглюцинолів, ципелокарпінів і флавоноїдів, які забезпечують віруліцидну дію. Нині доведена противірусна активність екстрактів евкаліпта щодо вірусу простого герпесу, вірусу вітряної віспи, коронавірусу та деяких респіраторних вірусів (вірус грипу A1/Denver або H1N1) [4].

Ефірні олії апельсина, мирта та лимона

Ефірні олії апельсина, мирта та лимона посилюють сприятливі ефекти цинеолу. Значна протизапальна, антисептична, противірусна та імуномодулююча властивості мирта, які поєднуються із протизапальною, спазмолітичною, імуномодулюючою, антиоксидантною дією солодкого апельсина та бактерицидною, віруцидною активністю лимона, надають препаратам багатогранний комплексний спектр дії [2].

Протизапальну активність препарату Респеро Миртол пов’язують з його здатністю знижувати експресію прозапальних генів MUC5AC/мРНК MUC5AC та інгібувати синтез таких прозапальних субстанцій, як фактор некрозу пухлини-α, гранулоцитарно-макрофагальний колоніє­стимулювальний фактор, активні форми кисню. Завдяки посиленню експресії FoxJ1, який сприяє активації генів, необхідних для розвитку і функціонування війок епітелію (FIG), Респеро Миртол покращує рух війок та збільшує кількість ділянок епітелію, покритого війками. Препарат також підвищує проникність війок для іонів хлориду, стимулює секрецію рідини, таким чином значно посилюючи мукоциліарний транспорт та утруднюючи адгезію патогенів на епітелій дихальних шляхів [6].

Респеро Миртол: обґрунтоване та доказове застосування при РС

При проведенні експериментальних та клінічних досліджень препарату Миртол, як правило, застосовують скорочену назву, яка походить з перших літер англійських назв ефірних олій, що входять до його складу: евкаліптова, лимонна, апельсинова, миртова (ELOM-080). В інших випадках вказують основну діючу речовину евкаліпта — цинеол. Наведемо дані декількох рандомізованих конт­рольованих досліджень (РКД).

Доросла популяція

В одному РКД порівнювали ефективність 7-денного прийому цинеолу (основної діючої речовини ефірної олії евкаліпта; n=76) з плацебо (n=76) у лікуванні ГРС [6]. Застосування цинеолу забезпечило більш значне зникнення симптомів ГРС, ніж плацебо (р<0,0001). Вчені зафіксували кращі результати риноскопії в групі цинеолу: ця ефірна олія більш ефективно нівелювала почервоніння та набряк слизової оболонки, сприяла зменшенню кількості/фізико-хімічних властивостей секрету порівняно з плацебо. Автори дослідження підкреслили хорошу переносимість цинеолу порівняно з плацебо [7].

Введення цинеолу у схему лікування хворих на РС сприяє не тільки нівелюванню симптомів захворювання, але й забезпечує покращання якості життя. Такі дані отримані в анонімному опитуванні пацієнтів з РС, які приймали цинеол (n=310) або назальний деконгестант (n=40). Доведено, що застосування цинеолу протягом 7 діб забезпечило вірогідне зниження частоти появи ознак РС (64,0%), симптомів, що спричиняють занепокоєння (52,1%), та загального впливу захворювання на стан пацієнтів (53,9%; у кожному випадку p<0,001) порівняно з плацебо (рис. 4) [8]. Більшість учасників опитування (93,9%) оцінили переносимість лікування як хорошу або дуже хорошу [8].

Рисунок 4. Динаміка патологічних симптомів РС на тлі прийому цинеолу [8]

У нещодавно опублікованому дослідженні хворим на гострий вірусний РС (n=463) призначали пероральний прийом ЕLОМ-080 (4 капсули на добу) або плацебо протягом 14 діб [9]. Вже на 4-ту добу лікування хворі основної групи відзначали зменшення суб’єктивного тягаря хвороби порівняно з плацебо (p=0,012) у вигляді покращення показників шкали вираженості симптомів (major symptom score — MSS). Протягом 1-го тижня лікування показники MSS у пацієнтів, які отримували ELOM-080, поліпшилися майже на 1 день раніше, ніж у групі плацебо; протягом 2-го тижня в основній групі позитивна динаміка MSS відзначена на 3 дні раніше порівняно з групою плацебо [9]. Одним із значимих результатів цього дослідження можна вважати підтверджений факт вірогідного зниження вірусного навантаження на тлі лікування ELOM-080 (рис. 5).

Рисунок 5. Динаміка вірусного навантаження на тлі застосування ELOM-080 [9]
*Вірогідна міжгрупова різниця.

Прийом ELOM-080 також сприяв покращанню нюхової функції, яку досліджували за допомогою шкали Sniffin Sticks, та забезпечував поліпшення значень тесту оцінки результатів лікування захворювань носа та придаткових пазух носа (Sino-Nasal Outcome Test). Отримані результати підтверджують ефективність та безпеку препарату ELOM-080 у лікуванні гострого вірусного РС [9].

В іншому проспективному багатоцентровому паралельно-груповому неінтервенційному клінічному дослідженні вивчали ефективність 14-денної фітотерапії ELOM-080 та BNO 1016 у хворих на ГРС (n=228) [10]. Встановлено, що застосування ELOM-080 сприяло більш швидкому нівелюванню ГРС (зокрема лицьового болю) порівняно з BNO 1016. Прийом ELOM-080 супроводжувався більш значною задоволеністю пацієнтів щодо поліпшення загального самопочуття. Лікарі визнали ELOM-080 ефективним фітопрепаратом, який добре переноситься [10].

Педіатрична популяція

Необхідно звернути особливу увагу на огляд клінічних досліджень, проведених у Китаї, в яких брали участь діти, хворі на ХРС, та використовували ЕLОМ-080 [11]. До цього часу представлені в цій роботі дослідження майже не бралися до уваги при оцінці клінічної ефективності ELOM-080, оскільки вони не опубліковані в англомовних та міжнародних реферованих журналах. В одному з наведених досліджень доведено, що призначення ELOM-080 сприяло нівелюванню клінічних ознак ХРС (n=62), таких як порушення носової вентиляції, виділення слизу з носа, гіпосмія, гіперемія та набряк слизової оболонки носа. Ефективність ЕLОМ-080 оцінена у 90,6%, тоді як результативність фітопрепарату порівняння становила 66,7% [12]. В іншому китайському дослідженні дітям, хворим на ХРС, крім базової терапії (азитроміцин, назальний спрей флутиказону та оксиметазоліну), додатково призначали ЕLОМ-080 (n=43) або плацебо. Ефективність терапії в групі ELOM-080 вірогідно перевищувала таку в контрольній групі (95,3 проти 78,6%) [13].

Ще у двох дослідженнях застосовували комбінацію базового (азитроміцин) та додаткового (ELOM-080) засобів у лікуванні педіатричного ХРС протягом 2 тиж [14] та 3 міс [15]. У дослідженні, проведеному під керівництвом Zhou [14], взяли участь 150 хворих віком 5–14 років, а у дослідженні, яким керував Li [15], — 180 дітей віком 7–14 років. У кожному з них доведено, що ELOM-080 знач­но підвищував загальну ефективність терапії порівняно з контролем [14, 15]. Результативність ELOM-080 у лікуванні педіатричного ХРС (n=69; діти віком 4–10 років) порівнювали з такою антигістамінного засобу хлорфенамін на тлі базового лікування 1% ефедрином [16]. Терапевтична ефективність у вигляді повного вилікування/значного покращання стану в групі хлорфенаміну (n=28) становила лише 39,3%, тоді як у групі ELOM-080 (n=41) — 78,1% [17].

Метааналіз 47 рандомізованих клінічних досліджень, в яких оцінювали результативність різних фітопрепаратів у лікуванні РС, констатували, що цилеон є одним із найбільш ефективних засобів для швидкого контролю симптомів РС (помірна достовірність) [17].

Висновок

Препарати Респеро Миртол та Респеро Миртол форте містять натуральні ректифіковані ефірні олії евкаліпта, солодкого апельсина, мирта та лимона. Клінічна ефективність та безпека ЕLОМ-080 (Респеро Миртол, Респеро Миртол форте) доведені в проспективних широкомасштабних багатоцентрових подвійних сліпих рандомізованих клінічних дослідженнях, які сплановані, проведені та оформлені відповідно до вимог Належної клінічної практики як у дорослій, так і педіатричній популяціях. Крім того, рецензовані наукові публікації, а також незалежні організації, такі як Кокранівське товариство, позитивно оцінили клінічні дослідження ELOM-080 [18]. ELOM-080 (Респеро Миртол, Респеро Миртол форте) рекомендований німецькими [19–22] та міжнародними настановами (EPOS 2020) [1] для лікування РС, а також іншої респіраторної патології (бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень).

Список використаної літератури

 • 1. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C. et al. (2020) European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology, 58(Suppl. S29): 1–464. doi: 10.4193/Rhin20.600.
 • 2. Інструкція до препарату Респеро Миртол форте. compendium.com.ua/info/559948/686004/.
 • 3. Bachert C., Marple B., Schlosser R.J. et al. (2020) Adult chronic rhinosinusitis. Nat. Rev. Dis. Primers, 86(2020). doi.org/10.1038/s41572-020-00218-1.
 • 4. Chandorkar N., Tambe S., Aminb P. et al. (2021) A systematic and comprehensive review on current understanding of the pharmacological actions, molecular mechanisms, and clinical implications of the genus Eucalyptus/Phytomedicine Plus 1 (2021). doi.org/10.1016/j.phyplu.2021.100089.
 • 5. He X., Wei Z., Zhou E. et al. (2015) Baicalein attenuates inflammatory responses by suppressing TLR4 mediated NF-κB and MAPK signaling pathways in LPS-induced mastitis in mice. Int. Immunopharmacol., 28(1): 470–476. doi:10.1016/j.intimp.2015.07.012.
 • 6. Інформація, представлена компанією Berlin-Chemie. youtu.be/aHVlBoVMMwE.
 • 7. Kehrl W., Sonnemann U., Dethlefsen U. (2004) Therapy for acute nonpurulent rhinosinusitis with cineole: results of a double-blind, randomized, placebocontrolled trial. Laryngoscope, 114: 738–742. doi.org/10.1097/00005537-200404000-00027.
 • 8. Werkhäuser N., Pieper-Fürst U., Sahin H. et al. (2023) Rhinosinusitis Treatment with Cineole: Patient-Reported Quality of Life Improvements from a Non-Interventional, Pharmacy-Based Survey. Medicines (Basel), 10(6): 37. doi: 10.3390/medicines10060037.
 • 9. Pfaar O., Beule A.G., Jobst D. et al. (2022) Phytomedicine ELOM‐080 in Acute Viral Rhinosinusitis: A Randomized, Placebo‐Controlled, Blinded Clinical Trial. The Laryngoscope, 133.
 • 10. Gottschlich S., Röschmann K., Candler H. (2018) Phytomedicines in Acute Rhinosinusitis: A Prospective, Non-interventional Parallel-Group Trial. Advances in Therapy, 35: 1023–1034.
 • 11. Fürst R., Luong B., Thomsen J. (2019) ELOM-080 as Add-On Treatment for Respiratory Tract Diseases — A Review of Clinical Studies Conducted in China. Planta Med., 85: 745–754. doi.org/10.1055/a-0942-1993.
 • 12. Chen D.Z. (2004) GeloMyrtol in the treatment of chronic sinusitis in children: a clinical observation study. Sichuan Med. J., 25: 806–807.
 • 13. Nai H.Y., Li Y., Bi J.L. (2008) The therapeutic effects of GeloMyrtol on children’s chronic nasosinusitis — a report of 85 cases. J. Nanhua University, 36: 370–371.
 • 14. Zhou G.F., Yang L.P., Shi J. (2010) Therapeutic effect of azithromycin with GeloMyrtol in the treatment of pediatric chronic sinusitis: an observational study. J. Dali University, 9: 47–48.
 • 15. Li Q. (2014) Efficacy of azithromycin in combination with GeloMyrtol in the treatment of chronic sinusitis in children. Chinese J. Rational Drug Use, 7: 64–65.
 • 16. Wu Y., Tang J. (2011) Therapeutic effects of Myrtol standardized enteric soft capsules in the treatment of pediatric chronic sinusitis. J. Clin. Med. Pract., 15: 86–87.
 • 17. Hoang M.P., Seresirikachorn K., Chitsuthipakorn W. et al. (2023) Herbal Medicines for Rhinosinusitis: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Curr. Allergy Asthma Rep., 23: 93–109. doi.org/10.1007/s11882-022-01060-z.
 • 18. Poole P.J., Black P.N. (2001) Oral mucolytic drugs for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: systematic review. BMJ, 322: 1271–1274.
 • 19. DEGAM (2018) Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Leitline Nr. 11 Husten. http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/053-013l_S3_Husten_2014-02-abgelaufen.pdf.
 • 20. Abholz H.H., Gillissen A., Magnussen H. et al. (2018) Nationale VersorgungsLeitlinie COPD. http://www.leitlinien.de/mdb/downloads/nvl/copd/archiv/copd-vers1.9-lang.pdf.
 • 21. Kardos P., Dinh Q.T., Fuchs K.H. et al. (2019) Guidelines of the German Respiratory Society for diagnosis and treatment of adults suffering from acute, subacute and chronic cough. Pneumologie, 73: 143–118.
 • 22. Vogelmeier C., Buhl R., Criée C. et al. (2007) Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenemphysem (COPD). Pneumologie, 61: e1–e40.
Відомості про автора:

Можина Тетяна Леонідівна — кандидат медичних наук, лікар-консультант, Центр здорового серця доктора Крахмалової, Харків, Україна. orcid.org/0000-0001-8239-6093

E-mail: [email protected]

Information about the author:

Mozhyna Tetiana L. — Candidate of Medical Sciences, Consultant Doctor, Healthy Heart Center, Kharkiv, Ukraine. orcid.org/0000-0001-8239-6093

E-mail: [email protected]

Надійшла до редакції/Received: 19.10.2023
Прийнято до друку/Accepted: 23.10.2023