Розроблено медичні стандарти «Гліобластома»

3 травня 2023
840
Резюме

Відповідний проєкт наказу МОЗ винесено на громадське обговорення

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкту наказу «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Гліобластома».

Обґрунтування

Через відсутність специфічної профілактики пухлин головного мозку надзвичайно важливими є рання діагностика та своєчасний початок лікування, що сприяє попередженню клінічного погіршення стану та передчасної смерті. Факторами, що асоціюються з більш тривалою виживаністю пацієнтів з гліобластомою, є молодший вік, кращий функціональний статус та радикальна резекція первинної пухлини. Фактором, який асоціюється із кращою відповіддю на хіміотерапію алкілуючими сполуками, є метильований промотор гена O6-метилгуанін-ДНК-метилтрансферази (MGMT) пухлини.

Обізнаність лікарів різних спеціальностей щодо основних факторів ризику та клінічних проявів нейроонкологічних захворювань, ефективна міжпрофільна комунікація сприяють ранньому виявленню пухлин головного мозку та швидкому направленню пацієнта до спеціалізованого закладу охорони здоров’я.

Мультидисциплінарний підхід на основі взаємодії багатопрофільної команди фахівців, що приймають узгоджені клінічні рішення відповідно до конкретних потреб пацієнта, є найважливішим фактором для забезпечення ефективного лікування.

Комплексне лікування при первинній гліобластомі у пацієнтів включає хірургічне лікування та ад’ювантну хіміо-променеву терапію (променева терапія з одночасною хіміотерапією алкілуючими сполуками) з подальшою підтримувальною хіміотерапією алкілуючими сполуками не менше 6 курсів.

Ад’ювантну променеву терапію розпочинають через 2–4 тиж після операції з видалення гліобластоми (за умови відсутності протипоказань за даними клінічного оцінювання та післяопераціоного нейровізуалізаційного дослідження).

Під час проведення хіміо-променевої терапії здійснюється моніторинг показників загального аналізу крові кожні 7–14 днів терапії з метою своєчасної корекції небажаної мієлотоксичності (тромбоцитопенії, лейкопенії, анемії); запобігання розвитку побічних явищ з боку шлунково-кишкового тракту здійснюється шляхом призначення інгібіторів протонної помпи та антиеметичних лікарських засобів.

Запропоновано наступні індикатори якості медичної допомоги:

  1. Наявність у закладі охорони здоров’я, що надає спеціалізовану медичну допомогу, клінічного маршруту пацієнта (КМП) з гліобластомою.
  2. Частка пацієнтів, для яких отримано інформацію про медичний стан протягом звітного періоду.
  3. Частка випадків гліобластоми, виявлених протягом звітного періоду, для яких діагноз підтверджено морфологічно.
  4. Частка випадків гліобластоми, виявлених протягом звітного періоду, для яких було визначено молекулярний профіль пухлини.

Проєкт наказу МОЗ

Стандарти медичної допомоги

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів з дня оприлюднення в письмовому або електронному вигляді:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, 01601, e-mail: [email protected][email protected].

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua