Особливості бронювання військовозобов’язаних у сфері охорони здоров’я

27 квітня 2023
4242
Резюме

Роз’яснення МОЗ України

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» (далі — Постанова) було затверджено:

 • Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (далі — Порядок бронювання);
 • Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі — Порядок та критерії).

Міністерство охорони здоров’я України на виконання підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв наказом від 28 лютого 2023 р. № 419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 березня 2023 р., затвердило Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, установи та організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері охорони здоров’я (далі — Критерії сфери охорони здоров’я).

З метою належного виконання вищезазначених актів законодавства Міністерство інформує про особливості бронювання військовозобов’язаних у сфері охорони здоров’я.

Особливості бронювання військовозобов’язаних у сфері охорони здоров’я

Підприємство, установа, організація (далі — підприємство) може бути визначене таким, що має важливе значення для:

 • галузі національної економіки у сфері охорони здоров’я (визначається МОЗ) або
 • задоволення потреб територіальної громади (визначається обласними державними адміністраціями/Київською міською держадміністрацією або обласними військовими адміністраціями/Київською міською військовою адміністрацією).

ВАЖЛИВО

Підприємства, яким МОЗ довело мобілізаційне завдання (замовлення), звертаються для бронювання військовозобов’язаних працівників за окремою процедурою, визначеною в пункті 6 Порядку бронювання з дотриманням постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

Визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період жодним чином не пов’язано з ідентифікацією та категоризацією об’єктів критичної інфраструктури сектору «Охорона здоров’я», затвердженого постановою КМУ від 9 жовтня 2020 р. № 1109.

Питання бронювання військовозобов’язаних у сфері охорони здоров’я можна поділити на наступні етапи:

 • І — визнання підприємства критично важливим для сфери охорони здоров’я;
 • ІІ — формування списків військовозобов’язаних працівників підприємств, визнаних критично важливими для сфери охорони здоров’я, для направлення їх на погодження до штабу Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) та затвердження Міністерства економіки (Мінекономіки);
 • ІІІ — інформування Міністерством підприємства про рішення Мінекономіки та оформлення витягів про бронювання окремого військовозобов’язаного.

І. Як отримати статус критично важливого підприємства, зокрема, у сфері охорони здоров’я

З метою підготовки пропозицій щодо визначення підприємств, які мають важливе значення для галузі охорони здоров’я, наказом МОЗ від 07.02.2023 р. № 235 утворено робочу групу з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час для потреб галузі охорони здоров’я (далі — робоча група).

Робоча група здійснює розгляд та опрацювання заяв і документів, які надані підприємствами, аналіз та перевірку інформації у цих документах, формування висновку щодо відповідності чи невідповідності підприємства критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку та критеріїв. Робоча група на своєму засіданні колегіально розглядає подані заяви з доданими до них документами та шляхом відкритого голосування приймає рішення про формування пропозиції про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або надання підприємству обґрунтованої відмови.

Рішення робочої групи оформлюється протоколом, який підписують голова і присутні на засіданні члени робочої групи протягом 3 робочих днів з дати оформлення протоколу, або голова та секретар у разі, якщо засідання було проведено дистанційно.

Відповідно до вищезазначеного протоколу розробляється проєкт наказу МОЗ щодо визначення або невизначення підприємства критично важливим для функціонування економіки у сфері охорони здоров’я в особливий період.

Підставою для прийняття МОЗ рішення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність трьом або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку та критеріїв.

Водночас підприємства, які провадять діяльність у сфері охорони здоров’я,

які належать до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій

або утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету,

або надають населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення на постійній основі,

можуть відповідати двом або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку та критеріїв.

При вирішенні питання надання безоплатних послуг населенню на постійній основі робоча група МОЗ здійснює оцінку основної мети діяльності підприємства, яка визначена в його статутних документах та документах, що підтверджують відповідність заявленим критеріям.

ВАЖЛИВО

Пунктом 5 Порядку та критеріїв передбачено, що підприємство у разі відповідності критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку бронювання, під час звернення до МОЗ має додати копії документів, а також інформацію про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або
 • квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку, або
 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або
 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Документи, подані підприємством для визначення його критично важливим для галузі охорони здоров’я, що не містять інформації, яка дозволяє встановити відповідність критеріям (Порядку та критеріям та Критеріям МОЗ), або такі, що не відповідають вимогам пункту 5 Порядку та критеріїв, не розглядатимуться та повертатимуться для доопрацювання.

Підприємства, які не відповідають Критеріям сфери охорони здоров’я, мають право звертатися до відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення), на території юрисдикції яких розташовані.

До таких підприємств, наприклад, можуть належати:

 • комунальні неприбуткові підприємства — надавачі медичної допомоги в рамках Програми медичних гарантій;
 • заклади охорони здоров’я, що не надають медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій, або ті, які не мають розгалуженої мережі, розташованої в різних адміністративно-територіальних одиницях;
 • підприємства, що відсутні в Переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 501;
 • виробники медичних виробів, що не закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та централізованих заходів;
 • підприємства, які здійснюють господарську діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, не є суб’єктами великого або середнього підприємництва, належать до суб’єктів малого підприємництва, відповідно до статті 55 Господарського кодексу України;
 • аптечні заклади, що не розташовані в сільській місцевості та не беруть участь у програмі «Доступні ліки» або не мають розгалуженої мережі аптечних закладів не менше ніж у 10 областях України та/або у Києві (за умови участі не менше 50% таких аптечних закладів у реімбурсації лікарських засобів);
 • постачальники лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які не мають договорів (контрактів) на їх постачання, що оплачуються за кошти державного бюджету (постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них»);
 • заклади медичної освіти, що не входять до сфери управління МОЗ.

ІІ. Формування списків військовозобов’язаних працівників підприємств, які визнані критично важливими для сфери охорони здоров’я, для направлення на погодження до штабу Головнокомандувача ЗСУ та затвердження Мінекономіки

Підприємства, які наказом МОЗ визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список своїх військовозобов’язаних працівників до МОЗ.

Список подається за затвердженими постановою формами в паперовій та/або електронній формі [email protected] разом з відповідним обґрунтуванням. Для опрацювання поданих списків військовозобов’язаних на цю електронну пошту також необхідно додавати відповідні файли у форматі Word або Excel.

В обґрунтуванні мають бути зазначені:

 • дата прийняття і номер наказу МОЗ про визначення підприємства критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Форми списку військовозобов’язаних та довідки про кількість військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, затверджено Порядком бронювання (додатки 1 та 2), якими можна ознайомитися за посиланням.

ВАЖЛИВО

Відповідно до пункту 3 Порядку бронювання керівники підприємств відповідають за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам. У разі потреби МОЗ може звернутися до підприємства для звірки відповідності військово-облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

МОЗ здійснює перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та подають його на погодження Генеральному штабу ЗСУ.

Погоджені Генеральним штабом ЗСУ списки подаються до Мінекономіки, яке за результатами перевірки списків приймає рішення про бронювання військовозобов’язаних.

ІІІ. ІНФОРМУВАННЯ МОЗ ПІДПРИЄМСТВ, ВИЗНАНИХ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМИ ДЛЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ПРО РІШЕННЯ МІНЕКОНОМІКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТАКИМ ПІДПРИЄМСТВАМ ВИТЯГІВ ПРО БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНОГО

МОЗ інформує підприємство про прийняте Мінекономіки рішення про бронювання, яке є підставою для оформлення військовозобов’язаному витягу з відповідного наказу Мінекономіки.

Форма витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного наведена в додатку 3 до Порядку бронювання.

Витяг, завірений підписом керівника підприємства та печаткою (у разі її наявності), є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки. Витяг видається військовозобов’язаному під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4 до Порядку бронювання.

Підприємство у 5-денний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному надсилає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання військовозобов’язаного за формою згідно з додатком 5 до Порядку бронювання для зарахування його на спеціальний військовий облік.

ВАЖЛИВО

Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:

 • закінчення строку її дії;
 • завершення підприємством виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;
 • позбавлення підприємства статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • ліквідації підприємства;
 • звільнення військовозобов’язаного з підприємства.

Також Міністерство звертає увагу, що зазначення в рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильної інформації про його прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, військово-облікову спеціальність, найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження підприємства, код згідно з ЄДРПОУ може бути підставою для відмови в зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.