МОЗ пропонує зміни до Критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я

20 лютого 2023
2214
Резюме

Відповідний проєкт наказу Міністерства винесено на громадське обговорення

МОЗ України для громадського обговорення оприлюднено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я» (далі — проєкт).

Мета

Метою розроблення проєкту є приведення Критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я у відповідність із Законом України від 1 липня 2022 р. № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» та з метою проведення зовнішньої оцінки якості медичного обслуговування населення в закладах охорони здоров’я.

Проблематика та шляхи вирішення

Статтями 3 та 49 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Законом України від 1 липня 2022 р. № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» внесено зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, в яких закріплено норму, що медична допомога за видами поділяється на екстрену, первинну, спеціалізовану, паліативну.

Пунктами 4 та 5 Критеріїв визначено, у яких випадках заклад охорони здоров’я може отримати відповідну акредитаційну категорію, а також підстави для відмови в акредитації закладу.

Водночас діючі норми на сьогодні є застарілими та потребують приведення у відповідність з діючим законодавством з акцентом на дотриманні закладом охорони здоров’я стандартів та протоколів надання медичної допомоги.

Крім того, діючими критеріями визначено, що вища акредитаційна категорія надається закладу охорони здоров’я, який за результатами експертної оцінки відповідності стандартам акредитації досяг 90–100% від максимально можливого результату за наявністю сертифіката про відповідність системи управління якістю, впровадженої у закладі, вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000.

Для отримання зазначеного сертифіката заклади охорони здоров’я несуть значні фінансові та часові затрати. Система сертифікації не відображає дотримання закладами стандартів та протоколів надання медичної допомоги, а також показників індикаторів якості надання медичної допомоги.

Разом з тим відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики заклад охорони здоров’я подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї, за декларативним принципом.

Зазначений спосіб не дає можливості об’єктивно оцінити достовірність поданих документів закладом охорони здоров’я.

Таким чином, запропонованим проєктом наказу пропонується відмовляти в акредитації у разі виявлення факту недостовірних даних у документах, які були подані закладом охорони здоров’я до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Проєкт наказу МОЗ

Зміни до Критеріїв

АРВ

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження можна надсилати до Міністерства охорони здоров’я України за адресою: 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, е-mail: [email protected] та тел.: (044) 200-08-17.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua