МОЗ пропонує відновити акредитацію медичних закладів на територіях, де не ведуться бойові дії

31 січня 2023
2713
Резюме

На публічне обговорення винесено відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України

МОЗ України на публічне обговорення виноситься проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765», який розроблено з метою приведення Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765, у відповідність із Законом України від 1 липня 2022 року № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» та з метою проведення зовнішньої оцінки якості медичного обслуговування населення в закладах охорони здоров’я.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 1 липня 2022 р. № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» (далі — Закон) внесено зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, в яких закріплено норму, що медична допомога за видами поділяється на екстрену, первинну, спеціалізовану та паліативну.

Пунктом 5 Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 передбачено, що Головна акредитаційна комісія при МОЗ проводить акредитацію закладів державної форми власності, комунальної форми власності, що надають третинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають вторинну та третинну медичну допомогу. Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів, крім аптечних закладів комунальної форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають первинну медичну допомогу.

Таким чином, повноваження Головної акредитаційної комісії при МОЗ та акредитаційних комісій, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які визначені в пункті 5 зазначеного Порядку, не відповідають змінам, які внесені законом до Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Статтями 3 та 49 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Стаття 141 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачає, що систему стандартів у сфері охорони здоров’я складають державні соціальні нормативи та галузеві стандарти.

Галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є:

  • стандарт медичної допомоги (медичний стандарт);
  • клінічний протокол;
  • табель матеріально-технічного оснащення.

Акредитація закладу охорони здоров’я (далі — акредитація) — це офіційне визнання наявності в закладі охорони здоров’я умов для якісного своєчасного певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Крім того, акредитація є одним із основних елементів зовнішнього контролю за якістю надання медичної допомоги, а саме: додержання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, які є обов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я, їх відділень, підрозділів, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

Разом з тим акредитація в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги» є адміністративною послугою, яка на сьогодні є добровільною та проводиться за заявою закладу охорони здоров’я. Однак існує ряд нормативно-правових актів, які передбачають обов’язковість акредитаційного сертифіката для проведення:

  • обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій;
  • допоміжних репродуктивних технологій;
  • медикаментозного та інструментального переривання вагітності;
  • роботи інфекційних стаціонарів.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 р. № 592 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» на період дії воєнного стану акредитацію було призупинено. Зазначена зміна була пов’язана з:

  • неналежним транспортним сполученням між містами (відсутність чітких графіків руху транспорту);
  • завантаженістю закладів охорони здоров’я пораненими пацієнтами;
  • прямою загрозою для життя експертів, які залучаються до акредитації закладів охорони здоров’я.

Водночас у зазначений період зовнішній контроль якості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я не здійснювався, що призводить до негативних результатів якості надання медичної допомоги пацієнтам та неконтрольованості ситуації в закладах охорони здоров’я.

Таким чином, виникла необхідність відновити акредитацію закладів охорони здоров’я на територіях, на яких не ведуться бойові дії, що забезпечить здійснення зовнішнього контролю за якістю надання медичної допомоги та створить рівні умови для новостворених закладів охорони здоров’я, які планують надавати медичні послуги, що передбачені тільки для акредитованих закладів.

Враховуючи викладене, проведення акредитації забезпечить контроль дотримання закладами охорони здоров’я галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» та Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого зазначеною постановою.

Проєкт Постанови Кабінету Міністрів України

Зміни, що вносяться

АРВ

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження можна надсилати до

Міністерства охорони здоров’я України за адресою: 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, е-mail: [email protected], тел.: (044) 200-08-17.

Термін обговорення — 1 міс з моменту публікації.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua