Амбулаторний гемодіаліз: НСЗУ оголосила про укладання договорів

19 липня 2022
536
Резюме

Строк подання пропозицій — до 18:00 29 липня 2022 р.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала Оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах» від 18 липня 2022 р.

Подання пропозицій та їх розгляд

1. Строк подання пропозиції спливає о 18:00 за київським часом 29 липня 2022 р.

Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усуненими недоліками (повторні), подані після закінчення визначеного строку, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом 2 робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

Під час заповнення заяви необхідно зазначити:

  • інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб — підприємців — необхідно вказати номер та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань);
  • місця надання послуг, які будуть включені до договору;
  • заплановану кількість пацієнтів, яким заклад планує надати медичні послуги з лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями у 2022 р.;
  • банківські реквізити суб’єкта господарювання (IBAN) (помилка в банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проєкті договору, несе суб’єкт господарювання);
  • інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору, укладеного з підрядником.

У разі потреби разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі — пропозиція) або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до пропозиції

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження підписанта.

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, у яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулому періоді, він додається у разі, якщо відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін (у разі їх наявності). Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

  • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
  • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У разі внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, яких буде залучено до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі якщо після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 5 серпня 2022 р. включно.

Умови закупівлі та специфікація — за посиланням.

Подати пропозицію  за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах» можна, перейшовши за цим посиланням.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua