Гострий інфаркт міокарда: НСЗУ оголосила про укладання договорів

18 липня 2022
604
Резюме

Строк подання пропозицій — до 18 годин 29 липня 2022 р.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала Оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» від 18 липня 2022 р.

Подання пропозицій та їх розгляд

Відповідно до п. 40 Глави 5 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 р. (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1440, НСЗУ укладає договори щодо надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда з надавачами медичних послуг, які за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. пролікували не менше 25 пацієнтів з діагнозами, визначеними в умовах закупівлі за відповідним пакетом медичних послуг, за винятком надавачів медичних послуг, розташованих на території адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких кількість надавачів медичних послуг, які уклали договори щодо надання зазначених медичних послуг, менше ніж 1 на 150 000 населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Державної служби статистики України (далі — Держстат) щодо чисельності наявного населення та даними Міністерства соцiальної політики України (далі — Мінсоцполітики) щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на цій території станом на 1 січня 2021 р.

Під час подання пропозицій декількома надавачами медичних послуг, розташованими на території таких адміністративно-територіальних одиниць, договір (у разі дотримання встановлених вимог) укладається з надавачами медичних послуг, у зоні обслуговування яких (район відповідної адміністративно-територіальної одиниці) відсутні надавачі медичних послуг, які відповідають умовам закупівлі та надають медичні послуги, передбачені цією главою, за договором, а в разі відсутності надавачів медичних послуг, які відповідають наведеним у цьому пункті критеріям (наявності декількох надавачів, які відповідають критеріям), договір укладається з надавачами медичних послуг, які пролікували більше випадків з проведенням стентування за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., але в кількості, що не перевищує загальну кількість закладів з розрахунку один заклад на 150 000 населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на цій території станом на 1 січня 2021 р.

У разі якщо протягом 3 міс підряд надавач медичних послуг надає щонайменше 13 медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я і відповідає умовам закупівлі, НСЗУ може укласти договір з 1 числа місяця, наступного за місяцем виконання умови щодо кількості медичних послуг.

1. Строк подання пропозиції спливає о 18:00 за київським часом 29 липня 2022 р.

Пропозиції щодо укладення договору, у тому числі з усуненими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

У разі невідповідності п. 12 Порядку суб’єкту господарювання буде надіслано повідомлення про виправлення помилок з метою приведення у відповідність з п. 12.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом 2 робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
Під час заповнення заяви необхідно зазначити:

  • інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб — підприємців — необхідно вказати номер та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань);
  • місця надання послуг, які будуть включені до договору;
  • банківські реквізити суб’єкта господарювання (IBAN) (помилка в банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги.
    Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проєкті договору, несе суб’єкт господарювання);
  • заплановану середньомісячну кількість пролікованих випадків при гострому інфаркті міокарда відповідно до специфікацій у 2022 р. (кількість пролікованих випадків на місяць);
  • інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору,  укладеного з підрядником.

У разі потреби разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі — пропозиція) або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до пропозиції

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження підписанта.

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулому періоді, він додається у разі, якщо відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін (у разі їх наявності). Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

  • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
  • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У разі внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

Додаток 5. Сканована копія чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання з додатками, у разі підряду такого обладнання — зазначена ліцензія підрядника.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);
3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.

УВАГА: у разі якщо після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 5 серпня 2022 р. включно.

Умови закупівлі та специфікація — за посиланням.

Подати пропозицію  за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда», перейшовши за цим посиланням.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua