НСЗУ оголосила про укладання договорів за ще одним пакетом медичних послуг

27 червня 2022
1426
Резюме

«Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»

На сайті Національної служби здоров’я України (НСЗУ) опубліковано оголошення від 23 червня 2022 р. про укладення договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» від 23 червня 2022 р.

Подання пропозицій та їх розгляд

Відповідно до пункту 139-1 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1440, НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» з 1 травня до 31 грудня 2022 р. із надавачами медичних послуг комунальної форми власності, яких включено до переліку баз стажування лікарів-інтернів та які уклали договори про медичне обслуговування населення.

Строк подання пропозиції спливає о 18:00 за київським часом 1 серпня 2022 р.

Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом 2 робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
Під час заповнення заяви необхідно зазначити:

  • місця надання послуг, які будуть включені до договору;
  • банківські реквізити суб’єкта господарювання (IBAN) (помилка в банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги.
    Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені в проєкті договору, несе суб’єкт господарювання).

У разі потреби разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі — пропозиція) або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до пропозиції:

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження підписанта.

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики  та сканована копія внесених змін у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

  • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
  • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії — копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен того самого дня внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 10 серпня 2022 р.

Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 391.

Подати пропозицію за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» можна, перейшовши за цим посиланням.

Проєкт додатка до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом 10 календарних днів з дати підписання проєкту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно зі специфікацією.

Відповідно до пункту 19-2 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 410, підписаний НСЗУ та надісланий суб’єкту господарювання проєкт договору є пропозицією укласти договір (оферта), який діє протягом 10 календарних днів з дати підписання. Якщо суб’єкт господарювання не підписав договір протягом установленого строку, пропозиція (оферта) втрачає свою силу, а договір вважається неукладеним.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» за номером 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) — тел.: (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) — тел.: (057) 341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим) — тел.: (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — тел.: (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — тел.: (098) 041-13-45.

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua