Пам’яті видатного вченого П.В. Волошина

28 грудня 2021
1151
Резюме

Відчуття великої втрати! 27 жовтня 2021 р. відійшла у вічність велика людина, яка була для нас прикладом відданості науці, символом професійної гідності, порядності, любові до нашої Вітчизни, — патріарх української неврологічної школи, великий вчений, вчитель, друг —

Петро Власович Волошин.

Петро Власович Волошин народився 13 січня 1928 р. У 1959 р. закінчив із відзнакою Харківський медичний інститут, у 1962 р. — аспірантуру. Захистив кандидатську дисертацію, у 1973 р. — докторську, працював доцентом Харківського медичного інституту. У 1974 р. одержав вчене звання професора. Був завідувачем кафедри, деканом, проректором із наукової роботи Чернівецького медичного інституту. Впродовж 40 років, з 1977 по 2017 р., — директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» і водночас завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

За час керівництва П.В. Волошина інститут із найнижчої категорії науково-дослідного інституту перейшов у найвищу, одержав статус провідної в Україні комплексної багатопрофільної наукової установи в галузі неврології, психіатрії та наркології, філії якої були відкриті також у Києві та Феодосії. При інституті була відкрита власна клініка на 270 ліжок, консультативна поліклініка на 250 відвідувань за добу. З 2000 р. інститут переведено у систему Національної академії медичних наук (НАМН) України. Зараз в інституті 76 кандидатів наук, 19 докторів, із них 11 професорів, 85% лікарів мають вищу лікарську категорію.

П.В. Волошин — відомий в Україні і за її межами вчений-психоневролог, який підтримував творчі зв’язки з багатьма науковцями, університетами та науковими установами країн Європи та США. Йому були притаманні багатогранність і глибина наукових інтересів, під його керівництвом визначалися пріоритетні напрямки психоневрологічної науки в Україні, проводилися дослідження з найактуальніших проблем, що виникали на часі. Започатковані фундаментальні і прикладні дослідження невропатології опікової хвороби, судинних захворювань головного мозку, проблем нейроінфекції, дегенеративних захворювань нервової системи, депресій і суїцидів, психічних захворювань широкого нозологічного спектра, алкоголізму і наркоманії.

П.В. Волошин одним із перших в Україні ініціював вивчення психоневрологічних та психологічних аспектів медицини катастроф та екстремальних ситуацій, зокрема наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дослідженнями яких вперше доведено негативний вплив малих доз радіації на нервову систему людини. Були розпочаті і поглиблені актуальні нейрофізіологічні та медико-психологічні дослідження для космічних центрів СРСР, України, Українського антарктичного центру. Інститут одним із перших у країні розпочав дослідження психоневрологічних проблем вибухової черепно-мозкової травми та реабілітації воїнів АТО і вимушених переселенців із зони військових дій.

Ідеї і доробки П.В. Волошина покладені в основу багатьох методик лікування, профілактики і диференційної діагностики. Автор понад 580 наукових праць, 30 монографій та посібників, 32 винаходів і патентів, він створив велику сучасну національну наукову школу психоневрології: під його керівництвом виконані 24 докторські і 65 кандидатських дисертацій. Уже не одне покоління неврологів, психіатрів і наркологів, учнів Петра Власовича, які добре відомі в наукових колах Європи і світу, зміцнює авторитет вітчизняної науки у світовій медичній спільноті. Його учні — велика плеяда вітчизняних вчених і практиків із країн СНД і зарубіжжя, які очолюють наукові установи, кафедри, підрозділи, практичні заклади охорони здоров’я по всій Україні і за кордоном, продовжують наукові традиції, закладені П.В. Волошиним. Серед його учнів 7 одержали звання заслуженого діяча науки і техніки України, 5 — лауреата Державної премії України, 8 — заслуженого лікаря України, 1 — Героя України, 1 — народного лікаря СРСР.

За керівництва П.В. Волошина інститут підтримував міцні творчі зв’язки з науково-дослідними установами різного профілю і рівня в країні та за рубежем для вирішення медичних проблем на стику наук. Серед них університети США (штат Мічиган), Канади (Торонто), міжнародна організація «Генетика людини» у рамках ЄС (Велика Британія), клініки Швейцарії (Цюрих), Німеччини (Дортмунд), Фінляндії, Польщі (Ополе).

П.В. Волошин був членом правління Європейської асоціації неврологів, членом європейських експертних комісій, що сприя­ли зростанню і зміцненню авторитету вітчизняної психоневрології у світовій медицині.

На базі інституту працює президія ГО «Асоціація науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України», президентом якої понад 35 років був П.В. Волошин.

П.В. Волошин був головою експертної комісії НАМН та МОЗ України «Неврологія», головою спеціалізованої вченої ради із розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук, головним редактором журналу «Український вісник психоневрології» й одного з найстаріших зарубіжних медичних журналів «The Lancet Neurology», членом редакційних рад ще 10 фахових медичних видань.

Внесок П.В. Волошина у психоневрологічну науку високо оцінений світовою медичною спільнотою. У 2004 р. Міжнародним біографічним центром (Кембридж, Велика Британія) Петро Власович визнаний міжнародним фахівцем року з охорони здоров’я, а у 2005 р. нагороджений дипломом досягнень у медицині та охороні здоров’я. У 2005 р. Американським біографічним інститутом (Рейлі, Північна Кароліна, США) П.В. Волошина включено до міжнародного довідника «Видатні уми ХХІ ст.».

За заслуги в розвитку психоневрологічної науки й охорони здоров’я П.В. Волошина нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1997), орденом Дружби народів (1981), Морським хрестом ІІІ ступеня, 6 медалями, почесними грамотами Верхов­ної Ради України, МОЗ України, НАМН України. Ім’я П.В. Волошина занесене до Алеї трудової слави України. Петро Власович — лауреат рейтинг-конкурсу «Харків’янин року» 2005 р., Почесний громадянин м. Харків. Ім’я П.В. Волошина можна знайти в томах «Енциклопедії сучасної України», у багатьох довідниках та біографічних виданнях, таких як «Хто є хто в Україні», «Медична еліта України», «Україна медична», у виданнях міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття».

Глибоко сумуємо з приводу втрати — смерті Петра Власовича Волошина. Спочивайте в мирі, наш дорогий Друже. Пам’ять про Вас назавжди збережеться в наших серцях…

Колектив ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»,
колектив кафедри неврології та нейрохірургії Харківської академії післядипломної освіти,
Президія ГО «Асоціація науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України»,
головний редактор журналу «Український медичний часопис» професор І.С. Зозуля — друг і соратник.