18 листопада 2021 р. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

12 листопада 2021
380
Резюме

За сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Національного фармацевтичного університету, кафедри нормальної та патологічної фізіології

НАУКОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань.

2. Роль генетичних факторів у патогенезі захворювань.

3. Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб.

4. Вікова патофізіологія.

5. Проблемні аспекти хвороб цивілізації.

6. Клінічна патофізіологія.

7. Питання викладання патофізіології.

8. Експериментальна терапія найбільш поширених захворювань.

9. Фармакологічна корекція патологічних процесів.

10. Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних, ветеринарних, екстемпоральних).

11. Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.

12. Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.

13. Створення нутрицевтичних засобів та медичних виробів.

14. Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах.

15. Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.

16. Нанотехнології у фармації.

17. Біоінформатика у фармації. Прогнозування біологічної активності сполук.

18. Глобальні проблеми громадського здоров’я.

До участі запрошуються  здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти, викладачі та наукові працівники.

Реєстрація за посиланням https://pat.nuph.edu.ua/en/iv-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia/

Редакція журналу «Український медичний часопис»