Розроблено Порядок міжрегіональної маршрутизації в системі екстреної медичної допомоги

30 вересня 2021
1035
Резюме

На громадське обговорення винесено відповідний проєкт наказу МОЗ України

МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення проєкт наказу МОЗ «Про затвердження Порядку міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги».

Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги» (далі — проєкт наказу) розроблено з метою розроблення міжрегіональних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проєкту наказу обумовлено необхідністю використання принципу регіональної екстериторіальності в системі екстреної медичної допомоги. Зазначений принцип насамперед необхідний при невідкладному стані людини, коли проміжок часу «вікно терапевтичних можливостей» до надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги є важливим фактором для зниження рівня інвалідності та смертності, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю. Проєкт акта розроблено на виконання пункту «в» статті 7 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», частини четвертої статті 5, абзаців другого та четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90) та на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 р. «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», введеного в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 р. № 369/2021.

Основні положення проєкту акта

Проєктом наказу визначаються критерії для міжрегіональної маршрутизації пацієнтів з гострим коронарним синдромом, підозрою на гострий мозковий інсульт, політравмою та при пологах, а також при інших невідкладних станах, що несуть безпосередню загрозу для життя пацієнта та потребують госпіталізації до географічно найближче розміщеного закладу охорони здоров’я в системі екстреної медичної допомоги.

Основним завданням проєкту наказу є оптимізація маршрутизації пацієнтів в невідкладних станах в системі екстреної допомоги задля максимального скорочення часу до надання відповідної спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам, що транспортуються бригадами екстреної медичної допомоги.

ПОРЯДОК міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги (проєкт)

  1. Цей Порядок визначає алгоритм міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги.
  2. Цей Порядок застосовується при транспортуванні бригадами екстреної медичної допомоги (далі — Бригада) пацієнтів у невідкладному стані, які потребують госпіталізації до закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ), що уклав з НСЗУ договір про медичне обслуговування населення за відповідним пакетом медичних послуг.
  3. Дія цього Порядку поширюється на ЗОЗ будь-якої форми власності, що уклали з НСЗУ договори про медичне обслуговування населення за відповідним пакетом медичних послуг, необхідним для надання в повному обсязі медичної допомоги пацієнту у невідкладному стані.
  4. Загальні принципи транспортування пацієнтів Бригадами у ЗОЗ визначено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 березня 2021 р. № 583, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 липня 2021 р. за № 893/36515.
  5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: міжрегіональна маршрутизація пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги — транспортування пацієнта у невідкладному стані Бригадою до ЗОЗ, який територіально знаходиться за межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — Центр) надає екстрену медичну допомогу відповідно до договору з НСЗУ; найближчий заклад охорони здоров’я — ЗОЗ будь-якої форми власності, що уклав договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за відповідним пакетом медичних послуг, необхідним для надання в повному обсязі медичної допомоги пацієнту у невідкладному стані та час доїзду до цього ЗОЗ є найкоротшим незалежно від місця його розташування. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в законах України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про екстрену медичну допомогу» та інших нормативно-правових актах.
  6. Міжрегіональна маршрутизація пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги здійснюється в межах Програми медичних гарантій.
  7. Міжрегіональна маршрутизація пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги здійснюється за умови, якщо ЗОЗ, який територіально знаходиться за межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій Центр надає екстрену медичну допомогу відповідно до договору з НСЗУ, знаходиться територіально ближче до місця події або час доїзду до цього ЗОЗ є найкоротшим порівняно з ЗОЗ, який територіально знаходиться в межах адміністративно-територіальної одиниці, в якій Центр надає екстрену медичну допомогу відповідно до договору з НСЗУ.
  8. Для забезпечення міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації розробляють клінічні маршрути пацієнта у невідкладному стані в найближчий ЗОЗ з визначенням переліків територіальних громад, населених пунктів, районів населених пунктів для госпіталізації пацієнтів, у тому числі до найближчого ЗОЗ суміжних адміністративно-територіальних одиниць, в яких Центр не надає екстрену медичну допомогу відповідно до договору з НСЗУ.
  9. У разі настання випадку необхідності міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги диспетчер оперативно-диспетчерської служби (далі — ОДС) повідомляє про міжрегіональну маршрутизацію та надає необхідну інформацію ОДС суміжного Центру, яка інформує ЗОЗ, у якому є можливість надати необхідний обсяг екстреної медичної допомоги при відповідному невідкладному стані та налагоджує зв’язок між Бригадою та ЗОЗ.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua