Особливості видачі електронних лікарняних: погляд юриста

30 липня 2021
3124
Резюме

Запровадження з 1 червня 2021 р. видачі електронних лікарняних про тимчасову непрацездатність та розʼяснення юридичних тонкощів у звʼязку із появою нових законодавчих вимог відносно формування медичного висновку від юриста ILF та експерта в галузі ліцензування медичної практики та медичного права.

З 1 червня 2021 р. розпочато впровадження електронних лікарняних, що спричинило появу нових законодавчих вимог щодо формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та порядку здійснення Фондом соціального страхування  України (ФССУ) перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. Роз’яснення з приводу законодавчих змін (оскільки втратять свою чинність деякі накази**) у звʼязку із  запровадженням електронної форми лікарняного в наведеній статі надали юрист ILF і експерт в галузі ліцензування медичної практики та медичного права Максим Інвія  та помічник юриста Сергій Фойта.

Послідовність впровадження електронних лікарняних

Наразі сформовано дві моделі видачі листків непрацездатності:

А) Перша модель — перехідна.

Перехідна модель діє з 4 червня до 31 серпня 2021 р. Впродовж цього періоду лікарі мають право видавати як паперові, так і електронні листки непрацездатності. Однак із моменту видачі першого електронного лікарняного їх видача відповідно до старих вимог забороняється (п. 8 Наказу МОЗ від 01.06.2021 р. № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки»; далі — Наказ № 1066).

Виняток становлять лише медичні висновки про тимчасову непрацездатність, що виникла у зв’язку з вагітністю та пологами, або внаслідок психічного розладу чи захворювання на ВІЛ, які мають залишатися паперовими аж до 1 вересня.

Б). Друга модель — постійна.

З початком запровадження постійної моделі роботи, а саме з 1 вересня 2021 р., видача листків непрацездатності будь-яким закладом охорони здоров’я відбуватиметься лише через електронний реєстр. Те саме стосується й лікарів, які працюють як фізична особа — підприємець (ФОП), які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності (Постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. № 328 «Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього»).

Процедура видачі електронного листка непрацездатності

У разі звернення громадян за медичною допомогою лікар, має перевірити  ідентифікацію та реєстрацію громадянина (хворого) у Реєстрі пацієнтів, визначає та встановлює наявність критеріїв тимчасової непрацездатності, після чого робить медичний запис про взаємодію з лікарем і стан пацієнта в електронній медичній картці. Якщо лікар дійшов висновку про тимчасову непрацездатність пацієнта, він формує відповідний медичний запис.

Власне видача медичного висновку про тимчасову непрацездатність здійснюється лікуючим лікарем при пред’явленні документа, що засвідчує особу непрацездатного (паспорт, водійське посвідчення тощо).

Але тут варто зазначити, що на період проведення заходів протидії розповсюдження COVID-19 формування медичних висновків за окремими категоріями може здійснюватися лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії, засобів телемедичного зв’язку з обов’язковою фіксацією направлень у Реєстрі медичних записів та рецептів в електронній системі охорони здоров’я. До таких категорій належать: «Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2» та «Карантин» (Наказ МОЗ від 14.06.2021 р. № 1195).

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність, повинен відповідати вимогам, встановленим у Главі 2 Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого Наказом № 1066.

За загальним правилом медичний висновок формується на період до 30 днів до моменту наступного огляду або завершення тимчасової непрацездатності («Захворювання або травма загального характеру»). Конкретний строк дії медичних висновків, залежно від категорії, встановлений у затвердженому Наказом № 1066 Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. Категорія медичного висновку є підставою для визначення причини непрацездатності.

Зазвичай формування медичного висновку, початок періоду дії якого починається раніше за дату його формування в електронній системі охорони здоров’я, не допускається. Але це правило не поширюється на такі випадки:

 • формування медичного висновку зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, для першого медичного висновку випадку тимчасової непрацездатності;
 • формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи», що не був сформованим в 30 тижнів вагітності;
 • ідентифікації неідентифікованої непрацездатної особи (людини, яка за станом здоров’я не може надати відомості про себе або в якої відсутні документи).

Також у деяких ситуаціях дозволяється формування медичного висновку не пізніше наступного робочого дня, наприклад, якщо медичне обслуговування здійснювалося не за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики або у випадку технічної несправності.

Сам же електронний листок непрацездатності автоматично формується та видається програмними засобами Реєстру на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створеного лікарем, або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини.

Зауважимо також, що електронний реєстр ведеться лише державною мовою. Однак можна використовувати латинські літери під час кодування діагнозів,  звернень громадян та написання електронної адреси.

Підстави для визнання електронного лікарняного необґрунтованим

Важливим аспектом впровадження електронних листків непрацездатності є перевірка ФССУ обґрунтованості їх видачі та продовження

Рішення ФССУ для проведення перевірки може бути прийнято на підставі звернення з боку роботодавця, застрахованої особи, уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, повідомлення від НСЗУ про виявлення невідповідностей у відомостях, що містяться в електронній системі, а також запитів правоохоронних органів та рішень суду (Наказ  № 1066).

Звертаємо вашу увагу, що інформаційно-аналітична система ФССУ автоматично відбирає на перевірку тривалі за строком дії медичні висновки.

При наявності рішення ФССУ про перевірку уповноважений лікар перевіряє медичний висновок про тимчасову непрацездатність на наступне:

 1. Дотримання вимог нормативно-правових актів, якими регламентований порядок ведення первинної облікової медичної документації, проведення експертизи тимчасової непрацездатності, інших чинних нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я.
 2. Відповідність відомостей, що містяться в медичних записах, відомостям, що містяться у медичному висновку.
 3. Своєчасність та повноту проведених обстежень, лікування відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 4. Правильність оцінки ступеня тяжкості стану хворого відповідно до його об’єктивних даних та лабораторних, функціональних, рентгенологічних та інших досліджень в межах випадку тимчасової непрацездатності.
 5. Причини виникнення гострих та загострення хронічних захворювань (у разі встановлення).
 6. Відповідність скарг, даних об’єктивного огляду хворого внесеному клінічному та функціональному діагнозам.
 7. Обґрунтування тимчасової непрацездатності в медичному висновку про тимчасову непрацездатність.
 8. Дотримання Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого Наказом № 1066.
 9. Правильність відбору та направлення осіб для надання реабілітаційної допомоги, ефективність реабілітаційної допомоги.

Отже, ще раз наголосимо на тому, що до 31 серпня цього року лікарі все ще можуть видавати лікарняні в паперовому вигляді, та якщо хоча б один медичний висновок вже був сформований в електронному, то надалі вони повинні видавати їх тільки в такій формі.

Зрозуміло, що, на перший погляд, нова процедура формування електронних лікарняних може видатися доволі складною. Проте їх диджиталізація дозволить лікарям зменшити кількість паперових документів, а автоматизація процесу їх видачі надасть пацієнтам і роботодавцям можливість швидко та зручно отримувати підтвердження факту тимчасової непрацездатності.

Зверніть увагу на ті нюанси, які ми зазначили в цій статті, і дотримуйтеся зазначених нами вимог, щоб уникнути ризику визнання листків непрацездатності необґрунтованими.

** Накази МОЗ України що втратили свою чинність в зв’язку із запровадженням наказу МОЗ від 01.06.2021 р. № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки»:

Підготував Олександр Осадчий
Редакція журналу «Український медичний часопис»