Народні депутати пропонують запровадити інститут медичного омбудсмена

15 червня 2021
561
Резюме

Зареєстровано відповідний законопроєкт

В умовах реформування медичної системи України, розвитку системи приватних закладів охорони здоров’я, функція контролю, особливо державного контролю набуває особливого значення для зміцнення всієї системи охорони здоров’я і забезпечення її належного управління.

Крім того, на сьогодні в Україні відсутній єдиний орган державної влади, до сфери повноважень якого віднесено контроль за реалізацією права на охорону здоров’я, прав пацієнтів та медичних працівників, посередництво в конфлікті між пацієнтом та закладом охорони здоров’я.

Варто зазначити, що інститут медичного омбудсмена діє у США, Великій Британії тощо. За результатами аналізу діяльності медичного омбудсмена в Великобританії та США можна зробити висновок, що запровадження такого інституту посилило конт­роль за функціонуванням медичних установ, що сприяло значному зменшенню кількості скарг громадян на ці служби і поліпшенню медичного обслуговування населення.

З огляду на зазначене, враховуючи позитивний міжнародний досвід, вбачається за необхідне запровадження в Україні інституту Уповноваженого з медичних питань, діяльність якого буде спрямована на моніторинг дотримання права на охорону здоров’я, розгляд скарг щодо порушення права на охорону здоров’я та прав пацієнтів, контроль за реалізацією прав медичних працівників, посередництво в конфлікті між пацієнтом та об’єктом державного контролю.

З цією метою 7 травня 2021 р. було зареєстровано проєкт Закону України № 5475 «Про Уповноваженого з медичних питань».

Основні завдання

Основними завданнями Уповноваженого є:

1) контроль за реалізацією права на охорону здоров’я;

2) контроль за реалізацією прав пацієнтів;

3) контроль за реалізацією прав медичних працівників;

4) посередництво в конфлікті між пацієнтом та об’єктом державного контролю.

Об’єктами державного контролю є заклади охорони здоров’я всіх форм власності, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

Повноваження

Уповноважений матиме такі повноваження:

 • приймати нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти з питань забезпечення та організації діяльності Уповноваженого та Апарату Уповноваженого;
 • здійснювати моніторинг дотримання права на охорону здоров’я;
 • відкривати провадження за скаргами пацієнтів, їх законних представників, родичів пацієнтів та медичних працівників у встановленому Уповноваженим порядку;
 • надавати консультативні висновки щодо дотримання стандартів медичної допомоги за результатами проведеного провадження Уповноваженого;
 • розглядати скарги щодо порушення права на охорону здоров’я, в разі обґрунтованості скарги в установленому Уповноваженим порядку відкривати провадження щодо порушення права на охорону здоров’я, в рамках якого співпрацювати із об’єктами державного контролю, отримувати всю необхідну для перевірки скарги інформацію, в тому числі щодо отриманої медичної допомоги, медичної послуги або медичного забезпечення, та повідомляти скаржника про результати такого провадження;
 • в разі необхідності в результаті провадження звертатися із заявою про вчинення кримінального правопорушення і користуватися правами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України;
 • співпрацювати із органами виконавчої влади з метою покращення захисту прав пацієнтів;
 • співпрацювати з метою захисту прав пацієнтів із об’єктами державного контролю для покращення їх діяльності;
 • закривати провадження, якщо скарга подана неналежним суб’єктом, а також у випадку, якщо скарга подана з метою, що суперечить цьому закону;
 • співпрацювати із Верховною Радою України з метою участі у підготовці проєктів законодавчих актів щодо захисту прав пацієнтів, впровадження нових форм організації надання медичної допомоги та дотримання міжнародних стандартів медичного забезпечення;
 • брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України відповідно до статті 35 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та один раз на рік доповідати Верховній Раді України про стан дотримання законодавства про охорону здоров’я в межах його компетенції;
 • співпрацювати з міжнародними організаціями та органами із захисту прав пацієнтів інших держав для запровадження міжнародних стандартів дотримання прав людини під час медичного обслуговування в Україні;
 • співпрацювати з громадськими організаціями, професійними асоціаціями медичних працівників, асоціаціями пацієнтів, в тому числі батьків хворих дітей тощо;
 • здійснювати інші повноваження відповідно до цього та інших законів;
 • подавати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;
 • надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вдосконалення та покращення реалізації права кожного на охорону здоров’я, прав пацієнтів та медичних працівників та отримувати інформації про результати їх виконання.

Висновок профільного комітету Верховної Ради України

Наразі законопроєкт вже розглянуто Комітетом Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Під час розгляду законопроєкту народні депутати України – члени Комітету акцентували увагу на позитивному досвіді роботи медичних омбудсменів в інших країнах. Так, наприклад, аналогічна посада існує у Великій Британії з 1967 р. Медичний омбудсмен підзвітний Парламенту та незалежний від національної системи охорони здоров’я. В інших країнах, таких як Австрія, Ізраїль, Норвегія, Хорватія та Португалія, медичні омбудсмени або інші колегіальні органи із захисту прав пацієнтів створені в регіонах чи окремо у кожному закладі охорони здоров’я, де вони надають консультативну допомогу пацієнтам щодо їх прав, приймають від них скарги, проводять перевірки, направляють свої висновки для відповідного реагування. Підтримуючи в цілому необхідність прийняття законопроєкту, Комітет вважає за необхідне зазначити про необхідність доповнення прикінцевих положень документа змінами до інших законів, які необхідні для повноцінної реалізації запропонованої законопроєктом концепції, насамперед до Основ законодавства України про охорону здоров’я, а також інших законів, що пов’язані з предметом його правового регулювання. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку (від 19.05.2021 р. № 16/03-2021/163027(511807)) на проєкт Закону України «Про Уповноваженого з медичних питань» висловлює свої зауваження. З огляду на викладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт закону про Уповноваженого з медичних питань (реєстр. № 5475) до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням наведених вище пропозицій Комітету щодо необхідності внесення змін в інші закони України, що не були предметом розгляду в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами rada.gov.ua