Розроблено положення про інтернатуру та вторинну лікарську спеціалізацію

26 квітня 2021
2116
Резюме

Відповідний проєкт наказу МОЗ винесено на громадське обговорення

МОЗ України винесено на громадське обговорення проєкт наказу «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську спеціалізацію»

Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони України «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську спеціалізацію» (далі — проєкт акта) розроблено з метою комплексного врегулювання післядипломної освіти лікаря (провізора), а саме проходження ним інтернатури та вторинної лікарської спеціалізації.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про освіту» післядипломна освіта включає спеціалізацію — профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності; та підвищення кваліфікації — набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. Післядипломна освіта у сфері охорони здоров’я також включає інтернатуру.

Проєкт акта розроблено на виконання частини сьомої статті 18 Закону України «Про освіту» та підпункту 3 пункту 12 Плану заходів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 95-р схвалено Стратегію розвитку медичної освіти в Україні (далі — Стратегія), якою визначено шляхи та способи розв’язання проблем, що склалися в системі закладів медичної освіти України в пострадянський період.

Одним із зазначених вище способів є реформування післядипломної освіти, що передбачає запровадження справедливого розподілу на інтернатуру та унормування її змісту.

На виконання Стратегії розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 674-р. затверджено План заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019–2021 рр., затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 674-р (далі — План заходів).

Підпунктом 3 пункту 12 Плану заходів передбачено розроблення та затвердження Положення про інтернатуру.

З метою ефективного нормативного врегулювання вищевикладених завдань та приведення у відповідність інтернатури як форми первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста з вимогами сьогодення, МОЗ розробило проєкт акта, яким затверджується новий принцип проходження інтернатури. Проєкт акта також включає перелік циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів (вторинна лікарська спеціалізація), тому що повноцінне врегулювання післядипломної освіти у сфері охорони здоров’я неможливе без суттєвого оновлення та перегляду Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти, затвердженого наказом МОЗ від 7 грудня 1998 р. № 346.

Переліки спеціальностей, посад у сфері охорони здоров’я суттєво змінилися та наразі встановлені низкою нормативно-правових актів. Відповідно, значно розширився ринок освітніх провайдерів та доступних заходів для медичних працівників. Раніше послуги щодо підвищення кваліфікації лікарів надавали виключно державні установи, кількість яких була незмінною протягом тривалого часу.

Проте послуги з навчання лікарів сьогодні надають:

  • новостворені приватні та комунальні, а також деякі державні заклади вищої освіти, яким Міністерство освіти і науки України протягом останніх 5–6 років видало значну кількість ліцензій на провадження освітньої діяльності у галузі знань «22 Охорона здоров’я»;
  • численні лікарські асоціації; приватні провайдери, що надають послуги з навчання лікарів;
  • новостворені освітні онлайн-платформи.

На підставі змін у законодавстві, змін в українському та міжнародному ринку з освітніх послуг для лікарів, назва спеціальності та циклів, контингент курсантів та тривалість навчання потребували перегляду.

Основні положення проєкту акта

Проєкт акта врегульовує порядок зарахування, проходження та закінчення інтернатури випускниками закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Основні положення проєкту акта визначають:

  • створення умов для справедливого розподілу випускників закладів вищої освіти для проходження інтернатури — розподіл за рейтингом;
  • новий перелік спеціальностей та тривалість навчання в інтернатурі для 23 основних лікарських спеціальностей, за якими здійснюється первинна спеціалізація осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста;
  • перелік назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у закладах вищої (післядипломної) освіти.

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України протягом одного місяця з дня оприлюднення проєкту акта на офіційному вебсайті МОЗ України у письмовому або електронному вигляді на адреси: Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; e-mail: [email protected]

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua