Розроблено Порядок створення екзаменаційних комісій у закладах вищої медичної освіти

8 квітня 2021
730
Резюме

Відповідний проєкт наказу МОЗ винесено на громадське обговорення

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку створення екзаменаційної комісії у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту».

Обґрунтування розробки документа

Проєкт акта розроблено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90) та з метою забезпечення проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) як обов’язкового компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Однією з основних тенденцій трансформації форм та методів державної атестації здобувачів вищої освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в Україні є впровадження ОСП(К)І як системи комплексного оцінювання компетентностей студентів-медиків.

Спостереження за проведенням ОСП(К)І, за правильністю виконання завдань під час його проведення, забезпечення проведення ОСП(К)І з дотриманням принципів об’єктивності, структурованості та принципів академічної доброчесності; здійснення аналізу умов проведення ОСП(К)І та надання пропозиції щодо удосконалення іспиту за кожною освітньо-професійною програмою; забезпечення об’єктивності оцінювання під час проведення ОСП(К)І є необхідними завданнями, які повинні виконуватися для належного проведення ОСП(К)І.

Для виконання зазначених завдань і створюється в закладах вищої освіти екзаменаційна комісія з проведення ОСП(К)І.

Для визначення основних засад створення комісії та врегулювання основних питань її діяльності розроблено проєкт акта. Відповідно до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334, ОСП(К)І будуть проводитися вперше у 2021 р. (за спеціальностями «Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія») і прийняття проєкту акта є необхідною умовою проведення зазначеного іспиту.

Основні положення проєкту документа

Проєктом акта затверджується Порядок створення екзаменаційної комісії у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту, яким визначаються умови та організаційні основи створення і діяльності екзаменаційної комісії, що створюється окремо за кожною освітньо-професійною програмою. Проєктом акта також визначено основні завдання комісії, порядок її формування; обов’язки голови, членів та секретаря комісії; організація і порядок роботи комісії; підбиття підсумків роботи комісії.

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти науки МОЗ України протягом 30 днів з дня оприлюднення в письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; e-mail: [email protected], тел.: 253-24-44.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами moz.gov.ua