ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ БЕТАДИНУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ТРИХОМОНАДНИМ УРЕТРИТОМ

30 червня 2001
3461
Спеціальності :
Резюме

Досліджено ефективність інтрауретральних інстиляцій розчину БЕТАДИНУ у хворих на хронічний трихомонадний уретрит. Сто пацієнтів, які брали участь у дослідженні, були розподілені на 3 групи. Всім пацієнтам проводили основне лікування метронідазолом; у 37 — застосовували інтрауретральні інстиляції БЕТАДИНУ (основна група); 48 — інтрауретрально хлоргексидину біглюконат (1-ша контрольна група), решта (15) пацієнтів не отримували ніякого інтрауретрального лікування. Через 14 днів у пацієнтів всіх груп проведені опитування та лабораторні тести. Позитивні результати лікування відзначені у 32 пацієнтів основної групи, 30 — 1-ї та 8 — 2-ї контрольних груп. Розбіжності результатів між основною і 1-ю контрольною, основною і 2-ю контрольною групами були статистично значущі (p<0,05). Отже, внутрішньоуретральне введення розчину БЕТАДИНУ в поєднанні зі стандартною терапією дуже ефективне у лікуванні хворих на хронічний трихомонадний уретрит.

>ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА БЕТАДИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ТРИХОМОНАДНЫМ УРЕТРИТОМ

Пятоха Владимир Павлович, Иванченко О А, Иванченко О А

Резюме. Исследована эффективность интрауретральных инстилляций раствора БЕТАДИНА при лечении больных с хроническим трихомонадным уретритом. Сто пациентов, принимавших участие в исследовании, были распределены на 3 группы. Всем пациентам проводили основное лечение метронидазолом; у 37 — применяли интрауретральные инстилляции БЕТАДИНА (основная группа); 48 — хлоргексидина биглюконата (1-я контрольная группа), 15 не получали никакого интрауретрального лечения. Через 14 дней у пациентов всех групп проведены опрос и лабораторные тесты. Положительные результаты лечения отмечены у 32 пациентов основной группы, 30 — 1-й и 8 — 2-й контрольных групп. Различия результатов между основной и 1-й контрольной, основной и 2-й контрольной группами были статистически значимыми(p

Ключевые слова: БЕТАДИН, поливидон-йод, хлоргексидина биглюконат, уретрит, трихомонада, инстилляция

>USAGE OF BETADINE SOLUTION FOR TREATMENT OF CHRONIC URETHRITIS CAUSED BY TRICHOMONADA

P’yatokha V P, Ivanchenko O A, Ivanchenko O A

Summary. The study was performed to assess the efficacy of BETADINE solution used intraurethraly for the treatment of chronic urethritis caused by Trichomonada vaginalis. 100 patients included in the study were divided into three groups. All patients received background treatment with metronidazol. 37 patients received BETADINE intraurethraly (the main group); 48 patients received chlorhexidinum bigluconatis intraurethraly (the first controls); another 15 patients (the second controls) did not receive any intraurethral treatment. After 14 days groups were compared using questionnaire and laboratory tests. We had positive results of treatment in 32 patients of the main group, 30 patients of the 1st control group and in 8 patients of the 2nd control group. The difference between main and 1st and main and 2nd control groups was statistically significant (p

Key words: BETADINE, polyvidon-iodine, chlorhexidinum bigluconatis, urethritis, tricomonada, intraurethral treatment