Українська медична експертна спільнота провела звітно-виборні збори

16 жовтня 2018
877
Резюме

12 жовтня 2018 р. у Києві відбулися звітно-виборні загальні збори Української медичної експертної спільноти (УМЕС). Зазначимо, що це перші збори такого формату з моменту її заснування, яке відбулося 1 березня 2018 р. у Національній науковій медичній бібліотеці України.

Звіт та доповіді учасників

Під час заходу Ігор Найда, уповноважений координатор УМЕС, голова ГС «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє», представив звіт координаційної ради за перші 6 міс її роботи, Іван Сорока, президент Українського медичного клубу, член координаційної ради УМЕС, представив доповідь «Наука та інноваційний розвиток — нові вимоги до спеціалістів і процесів», Костянтин Надутий, Всеукраїнське лікарське товариство, член координаційної ради УМЕС, — доповідь «Суспільство і реформа: можливості, ризики, перспективи».

Громадська експертиза діяльності МОЗ

Також учасникам зборів були презентовані висновки громадської експертизи діяльності Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України щодо управління якістю процесів та послуг, підготовлені за участю Петра Клименка, голови Київського відділення ГО «Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення», члена Координаційної ради УМЕС, Тараса Калити, члена правління Української асоціації досконалості та якості (УАДЯ), та І. Найди.

Передумовами для проведення громадської експертизи стало те, що:

 • Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економіч­ного розвитку і торгівлі України Степан Кубів (лист від 28.07.2016 р. № 5003-95/23608-07) стверджує, що міжнародні стандарти на цільові системи менеджменту та моделі EFQM (European Foundation for Quality Management) і CAF (Common Assessment Framework) відіграють суттєву роль у вдосконаленні систем менеджменту підприємств, організацій та установ, зокрема органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, і у вдосконаленні та підвищенні ефективності їх роботи.
 • Проблеми, які на сьогодні склалися в Україні у сфері якості та досконалості, були всебічно розглянуті на 10-му Всеукраїнському з’їзді якості (Київ, 26 травня 2017 р.) та відображені у Резолюції з’їзду. Перший віце-прем’єр-міністр України своїм дорученням від 28.08.2017 р. № 22744/3/1-17 підтримав пропозиції Мінекономрозвитку щодо Резолюції з’їзду, якими, зокрема, передбачено проведення:

семінару-наради за участю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до участі в якій запросити представників УАДЯ й Українського союзу промисловців і підприємців;

навчання керівників і співробітників з питань якості та ділової досконалості із залученням фахівців УАДЯ.

 • Усі зусилля УАДЯ та її партнерів спрямовані на вдосконалення діючої системи управління якістю, а також загальної системи менеджменту на засадах сучасних європейських підходів (стандарти на цільові системи менеджменту, Модель CAF тощо) та кращих світових практик.

За результатами громадської експертизи зроблено такі загальні висновки:

 • керівники і фахівці МОЗ України у своїй діяльності:

не усвідомлюють повною мірою відповідальність за якість результатів роботи МОЗ (послуг) та задоволеність їх споживачів, не розуміють роль системи управління якістю як інструменту для реалізації цієї відповідальності;

не займаються системно удосконаленням системи управління МОЗ, зокрема — системи управління якістю;

не запроваджують у діяльність МОЗ ключові інструменти управління якістю, які визначені у міжнародних стандартах у цій галузі або є визнаними хорошими практиками;

не збирають і не аналізують системно інформацію про результативність діяльності МОЗ і якість результатів його роботи, не приймають системних рішень про реалізацію та стандартизацію дій з удосконалення на підставі цього аналізу;

не приділяють належної уваги підвищенню своєї кваліфікації та кваліфікації співробітників МОЗ у сфері системного менеджменту, управління якістю і ділової досконалості;

не організували належним чином виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України від 28.08.2017 р. № 22744/3/1-17.

Також було сформовано відповідні пропозиції:

 • вищому керівництву МОЗ (на чолі з міністром) необхідно якнайшвидше визначити питання удосконалення системи управління на засадах якості та ділової досконалості, підвищення якості результатів роботи (послуг) пріоритетами у діяльності міністерства (наприклад шляхом прийняття відповідної політики);
 • оперативно розглянути питання, що стосується забезпечення виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України від 28.08.2017 р. № 22744/3/1-17;
 • на першому ж засіданні Колегії міністерства розглянути стан якості результатів діяльності (послуг) МОЗ, а також результативності та ефективності діючої в міністерстві системи управління якістю та її процесів і прийняти невідкладні рішення щодо суттєвого поліпшення ситуації;
 • розподілити ролі, відповідальність та повноваження за впровадження, функціонування і вдосконалення системи управління якістю в апараті міністерства та його структурних підрозділах;
 • провести навчання персоналу МОЗ (перш за все, вищого керівництва) з питань системного управління на засадах якості та ділової досконалості;
 • якнайшвидше розробити й прийняти програму робіт з удосконалення системи управління якістю в міністерстві, передбачивши в ній заходи, терміни і відповідальних виконавців;
 • за необхідності залучити зовнішні професійні організації чи фахівців для методичної допомоги з удосконалення системи управління якістю в міністерстві.

Організаційні питання

Також під час засідання розглянуто організаційні питання, а саме обрання уповноваженого координатора УМЕС на наступні 6 міс, обрання Координаційної ради УМЕС, обрання Відповідального секретаря УМЕС, прийом нових членів, прийняття заключного документа Загальних зборів УМЕС.

Уповноваженим координатором УМЕС на наступні 6 міс обрано К. Надутого, а до складу Координаційної ради УМЕС обрано Андрія Горбаня та Костянтина Косяченка. Повноваження членів Координаційної ради УМЕС, а це І. Найда, К. Надутий, І. Сорока, Андрій Гук, П. Клименко, Олексій Орлов та Олександр Толстанов, було подовжено. Відповідальним секретарем УМЕС переобрано Івана Камінського.

Роботу Координаційної ради УМЕС визнано задовільною.

Було взято за основу і винесено на подальше опрацювання експертної спільноти:

 • Вимоги до експерта УМЕС.
 • Експертний звіт щодо аналізу діяльності МОЗ, який заплановано передати до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для реагування рекомендованими листами.
 • Звернення УМЕС до медичної спільноти та звернення УМЕС до суспільства.
 • Виступити з ініціативою проведення у листопаді–грудні 2018 р. ІІ Національного форуму охорони здоров’я «За здорову націю» та звернутися з пропозицією об’єднання зусиль до сторін соціального діалогу, медичних, пацієнтських та інших громадських організацій.
 • Підтримати внесення до Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо управління змінами в охороні здоров’я» і передати його в Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я для підписання народними депутатами і внесення у встановленому порядку Верховною Радою України.
 • Звернення до Міністерства фінансів та Міністерства освіти і науки щодо фіксації інтелектуальної власності та перевірки обліку нематеріальних активів бюджетних установ.
 • Звернення до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я з пропозицією надання експертної підтримки від УМЕС щодо усіх рішень, які стосуються охорони здоров’я.
 • Виходити на діалог із кандидатами в Президенти України і політичними партіями для врахування пропозицій УМЕС щодо охорони здоров’я у майбутніх державних політичних, стратегічних і коаліційних документах.

Олександр Устінов,
фото Сергія Бека