До 100-річчя Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та 30-річчя кафедри медицини невідкладних станів

27 квітня 2018
1645
Резюме

У жовтні 2018 р. відзначатимемо 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика. У рамках ювілейного року НМАПО імені П.Л. Шупика відзначаємо 30-річчя створення (березень 1988 р.) кафедри медицини невідкладних станів (у минулому — кафедра швидкої та невідкладної медичної допомоги). Вона стала третьою кафедрою за часів колишнього СРСР (після Харківської та Ленінградської), що було зумовлено необхідністю підвищення кваліфікації лікарів первинної ланки — швидкої та невідкладної медичної допомоги (сьогодні — екстреної медичної допомоги) та лікарів-інтернів.


Першим завідувачем кафедри був відомий хірург, вчений і педагог, доктор медичних наук, професор Я.В. Гоер (1988–1991). У 1991 р. кафедру очолив доктор медичних наук, професор І.С. Зозуля.

В основу роботи кафедри покладено вимоги практичної медицини, зокрема швидкої медичної допомоги. Встановлено тісні зв’язки з працівниками станцій та підстанцій швидкої медичної допомоги. Базами кафедри стали Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Олександрівська міська клінічна лікарня, Центральна станція швидкої медичної допомоги (нині — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва), Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1.

За цей короткий термін кафедра зробила великий крок, підготувавши понад 5810 лікарів — слухачів екстреної та невідкладної медичної допомоги, 564 — лікарів-інтернів на 106 передатестаційних циклах, 76 циклах тематичного удосконалення, 22 циклах спеціалізації, 22 циклах стажування. Розроблено і вдосконалено 35 програм і навчальних планів циклів підготовки лікарів-слухачів та 5 програм підготовки лікарів-інтернів з фаху «Медицина невідкладних станів», а також для викладачів баз стажування, для підвищення кваліфікації викладачів кафедр медицини невідкладних станів (як опорна кафедра), для короткострокових циклів з неврології, кардіології, токсикології, реаніматології та тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання.

Колектив кафедри складається з висококваліфікованих спеціалістів різного профілю та з підготовкою з медицини невідкладних станів, зі значним педагогічним стажем, лікарським і науковим досвідом, які на високому методичному та науковому рівні ведуть підготовку лікарів екстреної медичної допомоги та лікарів-інтернів. Це невролог, хірург (в тому числі ортопед-травматолог), анестезіолог, кардіолог, нейрохірург, токсиколог: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор І.С. Зозуля; доктор медичних наук, професор В.В. Боброва; заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Б.І. Слонецький; заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор А.І. Зозуля; кандидат медичних наук, доцент О.В. Іващенко; кандидат медичних наук, доцент В.В. Орел; кандидат медичних наук, доцент М.В. Максименко; кандидат медичних наук, асистент О.Г. Крамарева; кандидат медичних наук, доцент І.В. Вербицький; кандидат медичних наук, доцент Т.І. Ганджа; асистент П.Ф. Набухотний; асистент А.В. Рогов; асистент В.М. Орел; асистент А.О. Супрун. На кафедрі у свій час працювали викладачами доктор медичних наук, професор М.І. Тутченко; доктор медичних наук, професор Г.Г. Рощін; кандидат медичних наук, доцент Л.Л. Поліщук; кандидат медичних наук, доцент В.К. Худошин; кандидат медичних наук, доцент О.В. Курашов; кандидат медичних наук, асистент О.В. Іванченко; кандидат медичних наук, доцент Ю.І. Марков; кандидат медичних наук, доцент О.О. Бусло; кандидат медичних наук, доцент Ю.І. Марухно.

Наукове спрямування кафедри — удосконалення екстреної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах при гострих захворюваннях та ураженнях в неврології, хірургії, кардіології, травматології, педіатрії, при токсичних ураженнях, удосконалення інтенсивної терапії та реанімаційних заходів.

Співробітниками кафедри виконано 11 тем науково-дослідних робіт (у тому числі міжнародних рандомізованих досліджень), опубліковано понад 2000 наукових праць, серед яких 10 підручників (зокрема Національний підручник «Медицина невідкладних станів: швидка медична допомога», 2017, а також 2000, 2008, 2012 року видання), 35 монографій, 43 навчальних посібники, 12 методичних рекомендацій, 17 інформаційних листів, 13 авторських прав на твір, отримано 114 посвідчень на винаходи і патенти.

Співробітники кафедри плідно займалися підготовкою науково-­педагогічних кадрів: під науковим консультуванням та керівництвом захищено 9 докторських і 40 кандидатських дисертацій. На кафедрі навчалися 19 аспірантів, 30 клінічних ординаторів, серед яких 10 іноземних громадян.

Професорсько-викладацьким складом кафедри виконано близько 5 тис. оперативних втручань, проліковано та проконсультовано понад 100 тис. хворих.

Кафедра є ініціатором проведення 28 наукових форумів, зокрема п’яти з’їздів працівників швидкої та невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф. У 2005 р. на першому (установчому) з’їзді створено ВГО «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф», президентом якої обрано доктора медичних наук, професора І.С. Зозулю. У 2016 р. на V з’їзді президентом Асоціації обрано заслуженого лікаря України А.В. Рогова.

Кафедра медицини невідкладних станів плідно працює як опор­на з фаху «Медицина невідкладних станів» і сьогодні бере активну участь у реформуванні екстреної медичної допомоги. Невідкладна допомога суттєво відрізняється від інших розділів медицини. Від якості надання екстреної та невідкладної медичної допомоги часто залежить життя хворого чи постраждалого, тому знання діагностики та вміння надати кваліфіковану медичну допомогу є обов’язком для лікаря будь-якого фаху.

Адміністрація НМАПО імені П.Л. Шупика,
редакція журналу «Український медичний часопис»
щиро вітають співробітників кафедри медицини невідкладних станів
зі славним ювілеєм і зичать доброго здоров’я, миру, щастя,

творчої наснаги і подальших успіхів у роботі!