Гострий інфаркт міокарда: хворі отримають безоплатну допомогу

12 вересня 2017
1925
Резюме

Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) в Україні серед осіб працездатного віку у 2013 р. становила 9,7 тис. на 100 тис. населення, поширеність ІХС серед осіб дорослого віку у 2013 р. становила 24 тис. на 100 тис. населення. За даними Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) в 2013 р. зареєстровано 50 744 випадки гострого (ГІМ) та повторного інфаркту міокарда (ІМ) серед дорослого населення (135,7 випадку на 100 тис. населення). Захворюваність на ГІМ та повторний інфаркт міокарда серед працездатного населення країни коливається — у 2007 р. вона становила 55,4, у 2011 р. — 56,3, а у 2013 р. — 56,0 на 100 тис. населення відповідно. Зростання цього показника певною мірою можна пояснити підвищенням ефективності роботи закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу цій групі хворих. Серед жінок ГІМ виявляють приблизно у 2 рази рідше. Серед осіб старшого віку (жінки ≥ 55 років та чоловіки ≥ 60 років) захворюваність на ГІМ набагато вища — 311,8 на 100 тис. населення. Смертність від ГІМ становила у 2012 р. 25,3 на 100 тис. населення.

Частка ГІМ у структурі смертності від хвороб системи кровообігу за останні 4 роки збільшилася на 14,3%, причому серед міського населення смертність від ГІМ вдвічі більша, ніж серед сільського (але ці дані слід оцінювати обережно, з урахуванням можливих відмінностей щодо діагностування захворювання).

Зазначимо, що статистичні матеріали по Україні відображають кількість хворих з усіма формами ГІМ з елевацією і без елевації сегмента ST, окремої статистики щодо ІМ з елевацією сегмента ST в Україні не існує. Якщо порівнювати захворюваність на ІМ з іншими країнами, наприклад із Польщею або США, то величина цього показника в Україні у 2–3 рази менша. На думку членів робочої групи, це пов’язано з недосконалою діагностикою та реєстрацією випадків. Можна припустити, що кількість випадків ІМ в Україні має становити 110–150 тис. щороку, з яких близько ⅔ — випадки з елевацією сегмента ST.

Тож частиною державної політики у сфері охорони здоров’я є зниження захворюваності, смертності та інвалідизації внаслідок ГІМ, покращення надання медичної допомоги пацієнтам із цим захворюванням.

31 серпня 2017 р. у приміщенні ДП «Укрмедпостач» відбулася знакова подія — на очах журналістів та під прицілами телекамер стенти і витратні матеріали для ангіографії для лікування пацієнтів із ГІМ були перевантажені із приміщення складу в автомобілі та вирушили туди, де вони конче необхідні нашим громадянам — до центрів інтервенційної кардіології спочатку в місто Київ, а потім і по всій країні.

23523522235

Таким чином Уряд продовжує виконувати дану Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом обіцянку щодо розбудови у країні реперфузійної мережі для кардіологічних хворих та забезпечення пацієнтів із ГІМ з елевацією сегмента ST безкоштовним стентуванням.

Коментуючи цю подію, Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров’я України, зазначив, що у 2017 р. одним із пріоритетів для Уряду та МОЗ України є боротьба із серцево-судинними захворюваннями. Важлива частина роботи в цьому напрямку — боротьба з ГІМ. Мова йде і про програму Доступні ліки, і про зміну роботи первинної ланки медичної допомоги, але ця зустріч присвячена допомозі пацієнтам із гострим коронарним синдромом. Йдеться про продовження розбудови у країні реперфузійної мережі.

«Наша кінцева мета — забезпечити достатню кількість обладнання, тренованого персоналу, витратних матеріалів та роботу системи екстреної допомоги спільно з кардіологічною службою, щоб кожен пацієнт з ІМ отримував доступну, своєчасну і безоплатну допомогу. Для цього Уряд має всі можливості. Зокрема цього року виділено 150 млн грн. для закупівлі ангіографів для лікарень, які цього найбільше потребують, такі самі витрати заплановано на наступний рік, тобто це не є одноразова акція. Ми повинні забезпечити країну ангіографічним обладнанням. На виході в Міністерстві юстиції України зараз є накази щодо роботи служби екстреної медичної допомоги, нові накази, які реформують службу кардіологічної допомоги, яка передбачає покращення роботи цих реперфузійних центрів», — наголосив заступник міністра.

Також О. Лінчевський наголосив, що ця подія стала можливою завдяки новому механізму закупівлі через міжнародні організації стентів і витратних матеріалів для ангіографії та стентування, і новому механізму їхнього розподілу, що дозволятиме в найближчій перспективі, ось уже ледь не з нинішнього року, усім пацієнтам із ГІМ, гострим коронарним синдромом отримувати якісну, сучасну допомогу 24/7 безоплатно.

Адже завдяки закупівлям через міжнародні організації МОЗ України має змогу зараз придбати стентів і витратних матеріалів більше, ніж будь-коли. Ті лікарні державної та комунальної власності, які займаються ангіографією і стентуванням, отримають стенти та витратні матеріали більше, ніж отримували будь-коли раніше. І розподілятимуться вони до кожної лікарні, яка проводить ангіографію і стентування, а також надає невідкладну допомогу. Не так, як було раніше, коли розподілялося усім порівну, незалежно від того, виконується там ангіографія і стентування, чи ні. Там, де ангіографічна допомога надається і стентування проводиться, туди більша кількість стентів і витратних матеріалів буде спрямовано.

Тетяна Коротченко, представник в Україні «Crown Agents», міжнародної закупівельної організації, через яку і здійснювалися закупівлі і поставка стентів в Україну за кошти Державного бюджету 2016 р., зазначила, що компанія є партнером МОЗ України щодо закупівель і в рамках серцево-судинних захворювань. Цього року вона долучилася до цієї ініціативи, і головне завдання для компанії в даному аспекті — зробити лікування пацієнтів із ГІМ та гострим коронарним синдромом доступним. Вона також відзначила, що серед закордонних фірм-виробників подібних виробів медичного призначення зростає довіра до роботи в Україні.

«Цього року рівень конкуренції на наших торгах значно підвищився. За цією програмою ми отримали 18 заявок з різних країн. Якщо з’являється конкуренція, це значить, що країна стає цікавою, це значить, що в нас з’являється можливість покращити ситуацію з цінами, з кількостями», — наголосила Т. Коротченко.

Цього року стенти було закуплено у двох виробників. Економії досягнуто за рахунок проведення прозорих тендерних процедур, вибір виробників здійснювали за критеріями співвідношення ціни та якості. І якщо такі самі стенти раніше закуповували по 148; 111; 107 дол. США, то тепер їх закуповують за 78 дол.

О. Лінчевський доповнив, що всього економія завдяки закупівлям через міжнародні організації становила близько 1 млн дол., і всі ці гроші підуть на додаткову закупівлю стентів та витратних матеріалів для лікування хворих на ГІМ.

Максим Соколов, співзасновник Асоціації інтервенційних кардіологів України, експерт МОЗ України, підкреслив, що завдяки Урядовій програмі вже цього року в Україні з’явиться 13 нових реперфузійних центрів із сучасним обладнанням, де допомога пацієнтам надаватиметься в режимі 24/7/365. Пацієнти, які потребуватимуть невідкладного стентування, зможуть отримати вчасну високоспеціалізовану та безкоштовну медичну допомогу за найсучаснішими стандартами.

У чому ж полягає новий порядок розподілу стентів і чим він якісно відрізняється від того, що існував в Україні у попередні роки? Ми спробували в цьому розібратися. Як зазначили учасники заходу, раніше стенти та витратні матеріали для ангіографії, що закуповувалися за кошти Державного бюджету України, розподіляли за регіонами України залежно від кількості населення, без огляду на те, чи функціонують там реперфузійні центри, що працюють у режимі 24/7/365, і виникала ситуація, коли в одних регіонах ці життєво важливі медичні вироби закінчувалися, в той час як в інших формувався їх невикористаний надлишок.

На сьогодні, із набуттям чинності наказу МОЗ України від 29.05.2017 р. № 569 «Про затвердження Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету», ситуація змінилася.

Тепер потреба регіону у стентах для лікування пацієнтів із ГІМ розраховується за спеціальною формулою:

Срозп.= (Сприд. · (Сзоз/Cзаг.)) — Сзал.
де Срозп. кількість стентів, які підлягають передачі структурному підрозділу з питань охорони здоров’я або підпорядкованій установі, для яких проводиться розрахунок
Сприд. загальна кількість виробів, придбаних за бюджетні кошти у поточному році, які підлягають розподілу
Сзоз середнє арифметичне від щорічної кількості виробів, придбаних за бюджетні кошти та використаних відповідним структурним підрозділом або підпорядкованою установою, для яких проводиться розрахунок, під час надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам із ГІМ з елевацією сегмента ST протягом останніх трьох років, що передують року, в якому здійснюється розподіл
Сзаг. сума показників Сзоз усіх структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та підпорядкованих установ, серед яких проводитиметься розподіл виробів
Сзал. залишки виробів у відповідному структурному підрозділі з питань охорони здоров’я або підпорядкованій установі станом на останній день місяця, що передує розподілу

Олександр Устінов,
фото Сергія Бека