Госпітальні округи в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

24 травня 2017
2406
Резюме

19 травня 2017 р. за ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я проведено засідання круглого столу на тему: «Створення госпітальних округів в Україні: проблеми та шляхи вирішення». Метою цього заходу стала організація широкого діалогу та напрацювання спільних рішень за участю представників законодавчої та виконавчої гілок державної влади, представників місцевого самоврядування, медичної спільноти та громадськості.

Створення госпітальних округів визначено Основами законодавства України про охорону здоров’я (Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII, стаття 35-2). Старт медичній реформі дала прийнята Урядом України Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. №1013-р.) (далі — Концепція), яка започатковує поступовий (до 2020 р.) перехід на нову модель фінансування галузі (національного солідарного медичного страхування), що охоплюватиме все населення.

Застраховані особи, якими у разі реалізації Концепції стануть усі громадяни України, зможуть отримати медичні послуги та лікарські засоби повністю або частково за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності та у фізичних осіб — підприємців, які матимуть відповідну ліцензію на медичну практику і з якими буде укладено договори про медичне обслуговування населення.

З моменту затвердження Кабінетом Міністрів України у листопаді 2016 р. Порядку створення госпітальних округів (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 932) (далі — Постанова) по всій території України розпочався процес створення госпітальних округів. Згідно із зазначеною Постановою, госпітальний округ — це функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та екстреної медичної допомоги населенню цієї території.

На виконання вищезазначеної Постанови наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2017 р. № 165 затверджено Примірне положення про госпітальний округ. Створення таких округів має на меті, з одного боку, гарантувати пацієнтам своєчасність доступу до медичної допомоги, а з іншого — забезпечити максимально можливу якість медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів.

До складу госпітального округу мають входити не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я. Центром госпітального округу визначається населений пункт (що географічно є найближчим до центру округу), як правило, місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня.

На сьогодні Кабінетом Міністрів України затверджено перелік та склад госпітальних округів у 13 регіонах України (Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Луганській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві).

Згідно з наданою Міністерством охорони здоров’я України інформацією, готуються розпорядження Уряду про затвердження переліку та складу госпітальних округів у Івано-Франківській, Кіровоградській та Черкаській областях. Пропозиції Вінницької, Донецької та Сумської обласних державних адміністрацій аналізуються Міністерством охорони здоров’я України. Волинська, Закарпатська, Харківська, Львівська, Миколаївська та Одеська області готують пропозиції для формування складу та переліку закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню на певній території.

Однак з початку формування госпітальних округів до Комітету Верховної Ради України (надалі — Комітет) з питань охорони здоров’я надходять численні звернення від народних депутатів України, органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад), громадських організацій, колективів закладів охорони здоров’я, медичної профспілки та громадян з різних регіонів України, що свідчать про наявність суттєвих проблем у цій сфері та відсутність конструктивної спів­праці з питань формування госпітальних округів між різними гілками виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.

Наголошується на відсутності достатнього нормативно-правового забезпечення процесу створення госпітальних округів. Так, Міністерством охорони здоров’я України досі не затверджено обсягу надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що має забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівнів.

Також існують перестороги, що у разі створення госпітального округу, який включатиме до свого складу декілька районів та міст обласного значення, може відбутися зменшення або припинення надання медичної субвенції з державного бюджету районам, де не буде створено багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, що потягне за собою перепрофілювання, скорочення або навіть закриття районних лікарень.

Окрім того, заявники звертають увагу на значну відстань між населеними пунктами (особливо гостро ця проблема стоїть у гірських та аграрних районах), вкрай низьку якість автомобільних доріг, відсутність прямого транспортного сполучення, високі ціни на пальне та проїзні квитки, що ускладнює процес звернення пацієнтів з інших районів до місць розташування майбутніх багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування. Сукупність таких проблемних питань і стала однією з причин для проведення цього заходу.

Відкрила круглий стіл голова Комітету, народний депутат України Ольга Богомолець, яка зазначила, що з наступного після круглого столу тижня починає працювати створена робоча група, в яку увійшли депутати всіх політичних сил, представники деяких комітетів та експерти, які будуть допрацьовувати закони, розроблені та подані Міністерством охорони здоров’я України в рамках медичної реформи і формування госпітальних округів як її складової частини.

Далі слово було надане Олегу Мусію, народному депутату України, заступнику голови Комітету, який зауважив, що, на превеликий жаль, на сьогодні відсутня налагоджена співпраця між Комітетом і Міністерством охорони здоров’я України. Найголов­нішою метою цього заходу, за словами доповідача, є почути зауваження медичної спільноти та громадськості з приводу теми круглого столу і зрозуміти рівень сприйняття запропонованих законів спільнотою.

Мав змогу виступити перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода. Він акцентував увагу аудиторії на тому, що дуже важливим питанням проведення і успіху будь-якої реформи є чітка співпраця комітетів Верховної Ради України з міністерствами. Стосовно формування госпітальних округів оратор зазначив, що виходячи з концепції реформи місцевого самоврядування, відповідне міністерство підтримує ідею формування нових адміністративно-територіальних одиниць. Проте необхідним є посилення контролю державою якості надання медичних послуг як на первинному, так і на вторинному рівнях.

Наступною була доповідь заступника голови постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства Сергія Сівака на тему «Альтернативний погляд на законодавче забезпечення формування госпітальних округів на території України та Волинської області». Він зауважив, що є необхідність у широкому суспільному діалозі не тільки між владою і пацієнтами, а й між не менш важливими учасниками процесу — лікарями. Тому саме у форматі лікар/влада/пацієнт має відбуватися широке суспільне обговорення запропонованих реформ.

На продовження круглого столу виступив Іван Данилів, голова Долинської районної ради Івано-Франківської області, на тему «Особливості формування госпітального округу в гірських населених пунктах Долинського району та Болехівської міської ради Івано-Франківської області». Основною проблемою, за словами оратора, є розбіжність між реальними показниками та встановленими відповідно до Постанови часовими і дистанційними нормативами надання медичної допомоги населенню окремих, особливо гірських, регіонів України, адже відстань від лікарняного закладу до деяких населених пунктів становить понад 80 км, а враховуючи стан автомобільних доріг, розрахунковий час прибуття автомобіля до місця призначення становить приблизно 1 год 40 хв.

З урахуванням складних умов проживання громадян в гірських районах, доповідач запропонував зміни до Постанови, а саме зменшення вимог щодо кількості обслуговуваного населення та радіусу госпітального округу, зважаючи на демографічні показники, захворюваність населення та стан автомобільних доріг. Також І. Данилів вважає доцільним створення госпітального округу з центром у місті Долина.

556889

Наступним доповідачем став Дмитро Ющук, голова постійної депутатської комісії Вараської міської ради з питань охорони здоров’я (Рівненська область) на тему «Медична допомога у зоні спостереження Рівненської атомної електростанції в умовах створення госпітального округу». Він звернув увагу присутніх на те, що при формуванні госпітальних округів необхідно враховувати особ­ливі потреби окремих регіонів, а саме наявність потенційно небезпечних об’єктів, одним з яких є саме Рівненська атомна електростанція (РАЕС) у місті Вараш.

За словами оратора, в місті Вараш є спеціалізована медико-санітарна частина, яка насамперед відповідно підготовлена з урахуванням особливостей та специфіки роботи в цьому населеному пункті, де проживають близько 8 тис. робітників РАЕС. Тому, як вважає Д. Ющук, при неможливості збереження цієї спеціалізованої медико-санітарної частини як однієї зі складових радіаційної безпеки при Міністерстві охорони здоров’я України, доцільним є створення як мінімум додаткового госпітального округу саме в місті Вараш.

Далі мав змогу виступити народний депутат України Ігор Шурма, член депутатської фракції Політичної партії «Опозиційний блок» у Верховній Раді України восьмого скликання, який зазначив, що однією з найважливіших проблем сучасності є відсутність затвердженої концепції стратегії розвитку країни. За словами доповідача, необхідною є передача повноважень щодо створення госпітальних округів місцевим органам самоврядування, обласним радам, з приводу чого необхідно приймати відповідні рішення на сесіях обласних рад і апелювати до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з проханням стосовно внесення відповідних змін до законодавства.

Наступним доповідачем круглого столу на тему «Органи місцевого самоврядування у процесі реформування охорони здоров’я» став Володимир Кондик, голова Радивилівської районної ради Рівненської області. Він наголосив на тому, що розбіжності в законодавстві стосовно деяких повноважень органів самоврядування, в тому числі і в медичній галузі, призводять до певного дисонансу в діях місцевих та обласних рад, а формула, за якою встановлюється кількість представників у госпітальних радах, неоптимальна. Виходячи з цього, громада, яку представляє В. Кондик, вважає необхідним розроблення оптимального механізму з метою покращення стану системи охорони здоров’я в цілому, а не лише на первинному чи вторинному рівні.

У продовження заходу виступив Валерій Коломєйцев, Ладижинський міський голова (Вінницька область), на тему «Негативні наслідки ліквідації державної медичної субвенції місцевим бюджетам у районах та містах, які не будуть центрами госпітальних округів». Він зауважив, що така реформа охорони здоров’я може спричинити втрату медичними працівниками їх робочих місць, а сам склад госпітальних округів не є оптимальним і не враховує часом більші можливості тих лікарень, які надалі не стануть центрами цих округів. Тому доповідач запропонував залишити на тому ж рівні (станом на 2017 р.) ті медичні субвенції, які на сьогодні вже існують в цих лікарнях, причому на постійній основі.

Далі слово було надане Віктору Грицаю, голові Яготинської районної ради Київської області, який виступив на тему «Проб­лемні питання створення госпітального округу в Яготинському районі». Окремою проблемою доповідач вважає територіальні особливості віддалених районів на межах областей, внаслідок чого знову ж таки порушується принцип, встановлений концепцією формування госпітальних округів. Тому є доцільним збереження функціонування лікувальних закладів, які знаходяться на таких територіях.

Після запланованих доповідей учасників круглого столу О. Богомолець надала змогу виступити усім бажаючим, і такою можливістю скористалась Ірина Микичак, директор Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації. Вона зазначила, що на Львівщині склалася унікальна ситуація, при якій ані депутатський корпус обласної ради, ані облдержадміністрація, ані департамент охорони здоров’я, ані керівники закладів охорони здоров’я не підтримали створення госпітальних округів, і це, відповідно, призвело до прийняття рішення на сесії Львівської обласної ради, яким стало звернення до Кабінету Міністрів України про призупинення створення госпітальних округів.

Доповідач наголошує на тому, що проблема системи охорони здоров’я стосується не лише виключно окремих районів або областей, що зумовлює необхідність у створенні консолідованої позиції, яка, на думку І. Микичак, має надавати можливість громадам залишати на своїх територіях районні заклади охорони здоров’я. Звичайно, такі лікарні потребують оптимізації, а також приведення до єдиного стандарту, але це найбільш раціональний підхід у цій ситуації.

До слова був запрошений Олег Гелевей, голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту. На думку доповідача, за необхідності об’єднання районів доцільним є створення обласною радою територіального медичного об’єднання з наданням йому функціонального навантаження, юридичного статусу та відповідних прав, а також фінансування. Також оратор вважає нераціональним від’єднання діагностичних центрів від лікарень, якими нині керують різні органи, внаслідок чого втрачається необхідна взаємодія між такими закладами охорони здоров’я.

Наступним виступив народний депутат України Михайло Бондар, член депутатської фракції Політичної партії «Народний фронт», який зауважив на беззаперечній необхідності долучення головних лікарів, місцевих органів самоврядування, обласних рад до медичної реформи і формування госпітальних округів як її складової. Саме з цього напрямку, на думку народного депутата, має починатися робота над реформуванням системи, а не навпаки, тому що насамперед фахівці на місцях краще за всіх орієнтуються у проблемі конкретних територій та відповідних громад.

Далі до слова був запрошений Костянтин Надутий, помічник-консультант народного депутата України О. Мусія. Він наголосив на важливості проведення спершу адміністративної, а вже потім — медичної реформи, додавши, що починати кроки в медичній галузі було б доцільніше з перемаршрутизації за принципами видів невідкладних станів. Так, свого часу в Дніпропетровській області, за словами доповідача, було започатковано транспортування пацієнтів зі шлунково-кишковою кровотечею у профільні заклади охорони здоров’я, внаслідок чого летальність від цієї патології за рік знизилась у 4 рази.

Окремо оратор наголосив на тому, що медицина має бути єдиним медичним простором, а не розділятися на ті чи інші складові, а пацієнт має право звертатися в будь-який заклад охорони здоров’я, незважаючи на територіальні принципи. Також К. Надутий не оминув увагою той факт, що медична галузь України фінансується на найнижчому рівні в Європі, і що приблизно 3% ВВП, які нині виділяються на медицину, є вкрай низьким показником.

Наступним мав слово народний депутат України Микола Люшняк, член депутатської фракції Партії «Блок Петра Порошенка», який запропонував не радикально реформувати систему охорони здоров’я, а вдосконалювати вже чинну, та збільшити фінансування нині існуючих закладів охорони здоров’я встановлених рівнів.

У продовження заходу виступив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. На його думку, нині відзначають зниження фаховості лікарів, оскільки кількість населення зменшується, і, відповідно, зменшується кількість обслуговуваних пацієнтів. Також оратор наголосив на важливості введення електрон­ного реєстру пацієнтів, який допоможе розширити ресурси на якісні медичні послуги.

Наступним доповідачем став Андрій Бокоч, помічник народного депутата України Ігоря Гузя, члена депутатської фракції Політичної партії «Народний фронт». Він зауважив, що при формуванні госпітальних округів необхідно враховувати те, що в Україні є місцевості, в яких у різні пори року концентрується велика кількість людей, наприклад озеро Світязь, де минулого року влітку відпочивали близько 300 тис. осіб. Оратор не оминув увагою і важливість збереження закладів охорони здоров’я у Володимирі-­Волинському, який є містом обласного значення і через який пролягає важлива автомобільна траса зі значним потоком автотранспорту і людей, а також розташована велика військова частина.

Далі виступив Олексій Кириченко, народний депутат України, член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Він нагадав, що під час опрацювання законопроекту про автономізацію медичних закладів було змінено принцип, який нині полягає в тому, що такий заклад має право перейти на іншу форму фінансування і господарювання, але він залишається державним закладом і має право в повному обсязі отримувати бюджетні кошти. На одному з депутатських засідань було узгоджено, що необхідно розробити систему оцінювання лікування, а також оплати тих послуг, які надає цей заклад охорони здоров’я, причому гроші мають надходити безпосередньо з державного бюджету із розрахунку на кожного пацієнта.

Одним із найочікуваніших був виступ експерта з питань реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, консультанта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Юрія Ганущака, який на початку доповіді зазначив, що він є одним з небагатьох розробників концепції та положень про госпітальні округи, а також зауважив, що запропонована концепція госпітальних округів повністю відповідає стратегії децентралізації влади в Україні.

Оратор наголосив на тому, що оновлюючи структуру системи охорони здоров’я, слід дотримуватися принципу доцільності, закладеного в концепцію госпітальних округів, а саме: медичний заклад має бути забезпечений безперервним потоком пацієнтів, а, наприклад, лікар-хірург для підтримки своїх професійних фахових навичок — мати постійну практику оперативних втручань.

Наприкінці круглого столу виступив О. Мусій, який зазначив, що концепція госпітальних округів передбачає функціонування лікарень інтенсивної терапії, проте станом на сьогодні в Україні немає жодного такого закладу охорони здоров’я, а їх створення потребує дуже великих коштів. І це питання також вимагає вирішення, перш ніж буде впроваджено запропоновані зміни. Тому саме послідовність і професійність кроків разом із комунікацією із суспільством може допомогти в досягненні успіху (на сьогодні на громадське обговорення винесено рамкові вимоги до лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівня. — Прим. ред.).

Підводячи підсумок круглого столу, О. Богомолець зауважила, що досягнення спільної мети можливе лише за умови об’єднання зусиль як влади, так і суспільства, і кожна небайдужа людина має не залишатися осторонь цих проблем. Наприкінці присутнім запропоновано провести засідання місцевих рад, прийняти відповідні рішення і направити їх до Комітету, після чого на підставі цих прийнятих рішень, за словами О. Богомолець, останнім буде сформовано пакет необхідних документів і направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України. На наступне засідання Комітету буде винесено пропозицію до депутатів про розгляд можливості проведення парламентських слухань з цього приводу.

Олег Мартишин,
фото Сергія Бека