ПРО ЖУРНАЛ

«Український медичний часопис» Науково-практичний загальномедичний журнал
Рік заснування 1997
Друкований ISSN 1562-1146
Електронний ISSN 1680-3051
Проблематика Актуальні питання клінічної практики
Засновник і видавець ТОВ «МОРІОН», Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5490 від 22.08.2017 р.
Співзасновник Національний університет охорони здоров’я (НУОЗ) України імені П.Л. Шупика
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24877-14817 ПР від 07.05.2021 р.
Галузь науки Медичні науки
Періодичність 6 разів на рік
Мова видання українська
російська
англійська
Головний редактор Зозуля Іван Савович
Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої освіти України, Міжнародної академії освіти і науки.
Професор кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика (Київ, Україна)
h-index-1
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006334949
https://orcid.org/0000-0002-8496-9876
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0MR0B9sAAAAJ&hl=uk&authuser=2
Завідуюча редакцією Хоморецька Івета Борисівна
Тел.: (044) 585-97-10 (вн. 316), (050) 929-32-39, (098) 722-59-49
E-mail: [email protected]
Атестовано Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)
Контактні дані видавця
Адреса 02072, Київ, просп. М. Бажана, 10А
Тел./факс (044) 585-97-10 (багатоканальний)
Поштова адреса 02072, Київ, МВПЗ -72
E-mail [email protected]
Зозуля Іван Савович (головний редактор)
(Київ, Україна)
Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої освіти України, Міжнародної академії освіти і науки.
Професор кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика
h-index-1
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006334949
https://orcid.org/0000-0002-8496-9876
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0MR0B9sAAAAJ&hl=uk&authuser=2
Березін Олександр Євгенійович
(Запоріжжя, Україна)
Доктор медичних наук, професор
Запорізький державний медичний університет, професор кафедри внутрішніх хвороб № 2
h-index-12
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56378598800
https://orcid.org/0000-0002-0446-3999
Валіпур Аршанг
(Відень, Австрія)
Доктор медицини, ад’юнкт-професор
Інститут дослідження легень і легеневої онкології ім. Карла Ландштейнера, керівник відділу респіраторної медицини і медицини критичних станів
h-index-30
E-mail: [email protected]

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56769376500
Гіббс Тревор
(Лондон, Великобританія)
Професор медицини
Почесний професор НУОЗ України імені П.Л. Шупика, незалежний професор та консультант з медичної освіти та первинної медичної допомоги, консультант ВООЗ з питань медичної освіти, здоров’я підлітків та первинної медичної допомоги, Президент Асоціації медичної освіти в Європі (Association for Medical Education in Europe — AMEE)
h-index-16
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005125583
https://orcid.org/0000-0002-1776-6518
Губергріц Наталя Борисівна
(Лиман, Україна)
Доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Донецький національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри внутрішньої медицини № 2
h-index-8
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701918811
https://orcid.org/0000-0003-3655-9554
Іванов Дмитро Дмитрович
(Київ, Україна)
Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член Європейської ниркової асоціації — Європейської асоціації діалізу та трансплантації (European Renal Association — European Dialysis and Transplant Association — ERA-EDTA), Європейського товариства педіатрів-нефрологів/Міжнародної асоціації педіатрів-нефрологів (European Society for Paediatric Nephro­logy/International Pediatric Nephrology Association — EPSN/IPNA), Міжнародного товариства нефрологів (International Society of Nephrology — ISN)
НУОЗ України імені П.Л. Шупика, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії
h-index-5
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202335633
http://orcid.org/0000-0003-2609-0051
https://scholar.google.com/citations?user=G68IX3EAAAAJ&hl=th
Фльор-Генрі П’єр
(Едмонтон, Канада)
Професор медицини
Госпіталь Університету Альберти, директор клінічного діагностичного й дослідницького центру
h-index-23
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003492269
Волосовець Антон Олександрович
(Київ, Україна)
Доктор медичних наук, професор
НУОЗ України імені П.Л. Шупика, завідувач кафедри медицини невідкладних станів
E-mail: [email protected]
https://orcid.org/0000-0002-5225-1480
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200612076
Коваленко Володимир Миколайович
(Київ, Україна)
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, заслужений деяч науки і техніки України
Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, директор; НУОЗ України імені П.Л. Шупика, завідувач кафедри терапії та ревматології
h-index-2
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198114336
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198114328
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sWhTjnUAAAAJ&hl=ru
Козьолкін Олександр Анатолійович
(Запоріжжя, Україна)
Доктор медичних наук, професор, член Європейської академії неврології (European Academy of Neurology — EAN), член президії правління науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України
Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри нервових хвороб
h-index-3
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56355430600
https://orcid.org/0000-0001-9878-5798
https://scholar.google.com.ua/citations?user=y23lk-oAAAAJ&hl=ru
Корнацький Василь Михайлович
(Київ, Україна)
Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України
Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, заступник директора з науково-клінічної роботи
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=52264053600
https://orcid.org/0000-0003-1496-1729
https://scholar.google.com.ua/citations?user=dEaJ8wcAAAAJ&hl=ru
Морозова Ольга Григорівна
(Харків, Україна)
Доктор медичних наук, професор
Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри рефлексотерапії
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205238811
https://orcid.org/0000-0002-3088-624X
https://scholar.google.com/citations?user=1dHSCPwAAAAJ&hl=ru
Негрич Тетяна Іванівна
(Львів, Україна)
Доктор медичних наук, професор
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри неврології
h-index-3
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508285027
https://orcid.org/0000-0003-0170-511X
https://publons.com/researcher/2230364/tetyana-i-nehrych/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=si0VCS4AAAAJ&hl=uk&oi=ao
Ніколаїдес Ендрю Н. (Нікосія, Кіпр) Професор медицини
Центр васкулярного скринінгу та діагностики (Vascular Screening and Diagnostic Centre) Університету Кіпру (University of Cyprus)
h-index-81
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35419962500
https://orcid.org/0000-0003-3912-7394
Новицька-Усенко Людмила Василівна
(Дніпро, Україна)
Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН та НАМН України
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
E-mail: [email protected], [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204574138
https://scholar.google.com.ua/citations?user=FXHi5dEAAAAJ&hl=ru
Слонецький Борис Іванович
(Київ, Україна)
Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, професор кафедри хірургії стоматологічного факультету
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55984913400
Соколова Лариса Іванівна
(Київ, Україна)
Доктор медичних наук, професор
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри неврології
h-index-2
E-mail: [email protected]
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102164395
https://orcid.org/0000-0002-0313-3736
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CapXpI8AAAAJ&hl=uk
Журнал «Український медичний часопис» заснований у 1997 р. Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (нині — Національний університет охорони здоров’я (НУОЗ) України імені П.Л. Шупика) та видавничою компанією ТОВ «МОРІОН». Журнал публікує результати оригінальних досліджень, оглядові статті, клінічні випадки, матеріали науково-практичних конференцій, конгресів, інтерв’ю з авторитетними експертами галузі, статті, присвячені питанням охорони здоров’я, навчальні лекції провідних вітчизняних спеціалістів в рамках післядипломної освіти лікарів та інші матеріали, що представляють інтерес для широкої лікарської аудиторії. Результати експериментальних робіт не публікуються.
Журнал охоплює широке коло медичних дисциплін, включаючи терапію, загальну практику, кардіологію, неврологію, хірургію, акушерство та гінекологію, педіатрію та ін.
Для статей, що подаються в «Український медичний часопис», плагіат у будь-якій формі абсолютно неприйнятний.
Рукописи зі вмістом плагіату не розглядатимуться для публікації. Мається на увазі пряме копіювання тексту, зображень або даних з інших статей без визначення джерела та авторства, копіювання з перекладом тексту з іншої мови або даних без визначення джерела, використання ідеї з іншого джерела тощо.
Скринінг щодо плагіату проводиться відповідальним секретарем за допомогою спеціалізованих програм і методів для виявлення плагіату. Також при підозрі на плагіат в процесі рецензування рецензент повідомляє про це відповідальному секретарю.
При підозрі на плагіат взято за основу алгоритм дій, рекомендований COPE.

Всі рукописи, що надійшли до редакції, підлягають обов’язковому рецензуванню та затвердженню Вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Рецензування здійснюється внутрішніми та зовнішніми незалежними експертами в тій самій сфері. Рішення щодо прийняття статті до публікації базується на оцінці актуальності представленої інформації, її наукової новизни, теоретичного і практичного значення, дизайну статті, якості змісту, дотримання правил оформлення, етичних вимог, відсутності конфлікту інтересів.
Рецензенти в своїй роботі керуються рекомендаціями COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.
Статті, що рецензуються, розглядаються конфіденційно.
Рецензенти оцінюють рукопис незалежно від раси, статі, національності, релігії або власних політичних переконань.
Рецензенти не спілкуються з автором особисто.
Рецензії не публікуються онлайн і не відправляються авторам.
При наявності зауважень і необхідності доопрацювання відповідальний секретар пропонує авторам внести відповідні зміни, при відхиленні рукопису — повідомляє причини прийняття такого рішення.
Процес рецензування займає до 2-х робочих тижнів.

Журнал «Український медичний часопис» забезпечує відкритий доступ до всього опублікованому контенту. Усі рукописи, опубліковані в журналі, негайно й у повному обсязі стають доступні в Інтернеті.

Видання «Український медичний часопис» дотримується правил ліцензування Attribution Non-Commercial Share Alike . Ця ліцензія автоматично застосовується для всіх поданих рукописів.
Ціни на передплату у 2023 р., грн
2 міс 82,00
4 міс 160,00
6 міс 242,00
8 міс 315,00
10 міс 390,00
12 міс 462,00

Передплату на журнал «Український медичний часопис» можна оформити в усіх поштових відділеннях зв’язку України.
Передплатний індекс — 48348 в каталозі видань України «Преса поштою».
Ви також можете оформити передплату, звернувшись до служби передплати та розповсюдження:
Сковородько Валерія
Тел.: (044) 585-97-10 (вн. 235)
Е-mail: [email protected]