Організація: Лабораторія електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця