Організація: ДУ «Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України», Київ