Організація: ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова» НАМН України», Харків