Організація: Державна установа «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», Київ